Patricia Porta ha recordat que ‘jornals de Vila’ és el primer programa d’ocupació finançat íntegrament per l’Ajuntament, que destina 709.000 euros a aquesta iniciativa inclosa en el primer Pla Estratègic d’Ocupació de la ciutat

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i la regidora responsable d’Ocupació, Patricia Porta, han donat la benvinguda a les 43 persones que avui han iniciat el seu contracte de treball amb el consistori dins el programa ‘jornals de Vila’. Durant sis mesos, 29 dones (el que suposa el 67,5% dels participants) i 14 homes, treballaran en la rehabilitació, reparació i manteniment dels habitatges socials i edificis municipals.

Patricia Porta, ha recordat que ‘jornals de Vila’ és el primer programa d’ocupació finançat íntegrament per l’Ajuntament, que destina 709.000 euros a aquesta iniciativa inclosa en el primer Pla Estratègic d’Ocupació de la ciutat.

Per la seva banda, Amparo Marco ha mostrat la seva satisfacció per l’inici d’aquest programa i ha destacat el fet que el 67,5% dels contractats siguin dones ja que es tracta d’un col·lectiu especialment afectat per la desocupació. Marc ha explicat la complexitat de posar en marxa aquesta mesura des del consistori, ja que l’ajuntament no té competències directes en matèria d’ocupació, però ha volgut fer èmfasi que “la desocupació és la major preocupació dels veïns i veïnes de la nostra ciutat i també ho és del Govern Local. Per això continuarem treballant per posar en marxa la roda d’economia i ajudar a generar el major nombre possible de llocs de treball “. En aquest sentit, ha explicat que aquest any s’ha duplicat la partida destinada a ocupació, a la qual s’han destinat 2.100.000 d’euros, i que entre 2012 i 2016 “l’aportació municipal als programes d’ocupació s’ha multiplicat per huit, passant dels 169.766,63 de 2012 1,3 milions de aquest any “.

Cal recordar que el programa ‘jornals de Vila’ ha rebut més de 2.100 sol·licituds i té com a objectiu la contractació de persones en exclusió social, prioritzant a aquelles persones que hagin estat derivades des dels Serveis Socials o que acreditin ser persones usuàries de Serveis Socials , en considerar que és un col·lectiu que necessita major dedicació per la seva especial dificultat per a l’accés al mercat laboral, i perquè la seva contractació suposa la garantia de la igualtat efectiva d’oportunitats i la no discriminació en el mercat de treball. En el barem aplicat per a la selecció s’han valorat circumstàncies com: temps a l’atur, situació sociofamiliar, diversitat funcional, edat, sexe, formació, informes de serveis socials.

Concretament, els llocs de treball que s’han creat gràcies a aquesta iniciativa són els següents: 2 administratives, 9 auxiliars administratius, 1 arquitecta tècnica, 1 coordinadora diplomada en treball social, 1 treballadora social, 1 educadora social, 4 mediadores veïnals, 2 oficials d’electricitat, 3 oficials de fontaneria, 6 oficials de paleta, 1 oficial de fusteria metàl·lica, 2 oficials de pintura, 3 peons paletes, 1 peó de fusteria metàl·lica, 4 peons de neteja i 2 peons de pintura.