El llistat d’administracions, institucions, empreses, col·lectius i associacions a les quals es remetrà el Pla General Estructural, el primer dels dos documents de planificació urbanística del futur Pla General de Castelló que ix a exposició pública, supera els 80 noms. L’Ajuntament de Castelló notificarà l’obertura d’exposició pública del Pla General Estructural, la versió preliminar del qual va ser aprovada el passat 21 de desembre pel ple, a més de 80 entitats entre administracions, empreses de serveis, col·legis professionals, grups polítics i altres entitats com a universitats, associacions ambientals, consells sectorials municipals, grups polítics o organismes autònoms com els patronats municipals de Turisme, Esports i Festes.

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelló, dirigida pel regidor Rafa Simó, ha dissenyat un pla de participació pública del Pla General Estructural per a facilitar la consulta d’aquest document de planificació urbanística que integra el Pla General així com els documents sectorials que ho acompanyen (mobilitat urbana, contaminació acústica, inundabilitat, catàlegs de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural, etcètera), que també es va aprovar en la sessió plenària extraordinària del passat 21 de desembre amb els vots a favor de PSPV, Compromís i Castelló en Moviment, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP.

El regidor d’Ordenació del Territori, i responsable d’Urbanisme, Rafa Simó, ha insistit que tant el Pla General Estructural com la resta de documents s’elevaran a més 30 entitats, institucions i col·legis professionals per a la seua consulta. “Es tracta d’una tramitació complexa, que inclou la consulta a diferents conselleries, però també a ministeris com el de Foment, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a col·legis professionals com el d’Arquitectes, Enginyers Industrials o de Camins, etcètera”.

El gruix de consultes, pràcticament la meitat, correspon a administracions sectorials com l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF); el Servei de Carreteres de la Diputació Provincial; el Servei Territorial d’Urbanisme de Castelló; la Direcció d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat; l’Organisme Públic Ports de l’Estat; el Ministeri de Defensa; la Unitat de Carreteres de l’Estat; la Direcció General de l’Aigua o la Direcció Territorial d’Educació, Recerca, Cultura i Esport entre diverses desenes d’institucions més. Els col·legis oficials d’Arquitectes, Enginyers Agrònoms, Enginyers de Camins; Enginyers Industrials o d’Enginyers en Geodèsia i Cartografia també s’inclouran en aquesta consulta que també arribarà a la Cambra de comerç, a la Confraria de Pescadors Sant Pere, a la Universitat Jaume I o al Consell Social de la Ciutat, entre un llarg etcètera.

A més, ha afegit Simó, s’habilitaran dos espais presencials on es reunirà tota la documentació per al seu estudi per part de qualsevol persona, associació o col•lectiu. Un d’ells està previst que s’instal·le en l’edifici de Quatre Cantons i l’altre en la tinença d’Alcaldia del Grau. A més, es pujaran tots els documents a la web www.plageneralcastello.es per a permetre la consulta en línia.