L’agrupació electoral aporta la documentació que mostra “el procés d’auto contractació” que han detectat en l’empresa impulsada per Luis Rubio, alcalde de Villahermosa i diputat delegat del Consorci de Bombers.

L’empresa “Pellets de Villahermosa SL” és una iniciativa empresarial de l’equip de govern de l’Ajuntament de Villahermosa de Rio que es remunta a l’octubre del 2014. Per aquelles dates l’alcalde de Villahermosa de Rio i diputat delegat del Consorci de Bombers, Luis Rubio, va publicar l’anunci de licitació d’una convocatòria de contractació de “Concurs selecció de soci o socis privats per a la constitució d’una Societat Mixta Mercantil sota la forma de societat limitada”. Aquesta empresa té entre les seves activitats la producció i comercialització de biocombustibles sòlids d’origen forestal (estella i pèl·lets), i també la gestió i aprofitament de masses forestals.

Enllaç a l’anunci de licitació.

Tal com consta a l’anunci, la societat es va constituir amb un capital social de 800.000 euros repartits en una participació pública de l’Ajuntament del 99,5%, i una participació de socis privats del 0,5%.

A l’inici de novembre del 2014, per gestionar la selecció dels socis privats l’Ajuntament de Villahermosa va constituir la respectiva Mesa de contractació. Aquesta la va presidir el mateix alcalde, juntament amb la participació de les regidores Rosa Maria Flor i Elena Glòria, i dos tècnics del consistori.

Enllaç a la composició de la mesa de contractació.

La formació assembleària assenyala que el moll del cas el situen en el contingut publicat en el Butlletí Oficial de la Província del 18 de desembre del 2014. En aquest consten com a contractistes de les participacions privades de la societat impulsada per l’Ajuntament els mateixos regidors que van participar a la Mesa de contractació.

Enllaç a l’anunci d’adjudicació del BOP

El coneixement d’aquest procés ha alertat a l’agrupació electoral. Les fonts consultades per Castelló en Moviment consideren que hi ha una manifesta incompatibilitat, segons es contempla en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, on es marca que en un cas com en el que ens ocupa els regidors s’han d’abstenir de participar en una Mesa de contractació si són part interessada.

A més, Castelló en Moviment informa que en els pressupostos del 2016 hi ha una partida d’1 milió d’euros destinada a un Pla d’Actuació Forestal. Aquest Pla parteix d’una moció aprovada a l’octubre del 2015, amb el vot favorable del diputat provincial Luis Rubio, en què “s’aprova l’aprofitament dels recursos forestals per al seu ús energètic, en forma de biomassa, que redundaran en l’activitat econòmica de les zones rurals i contribuirà a evitar el despoblament “. L’esmentada moció especifica la necessària dotació de 2 milions d’euros cofinançats per la Diputació i la Generalitat Valenciana.

El grup provincial de Castelló en Moviment va sol·licitar per escrit el passat 31 mar informació relativa al desenvolupament d’aquest Pla. Després de fer pública aquesta informació han rebut resposta el 18 de maig del Consorci de Bombers, on s’especifica que encara no s’ha realitzat cap intervenció ja que estan a l’espera de signar un conveni amb la Generalitat.