En CSEM portem uns mesos votant NO a totes les propostes que s’han presentat al Ple de l’Ajuntament per la via de la moció d’urgència sense ser temes urgents, en lloc de la via de la proposició.

Primera, perquè el considerem una vulneració de mala fe del reglament del ple, que diu que les propostes urgents es presenten com mocions d’urgència, i les propostes que no són urgents es presenten en comissió per al seu estudi i, un cop informades pels tècnics , arriben al Ple. Les mocions d’urgència s’han utilitzat durant dècades com cops d’efecte propagandístics. Requereixen un esforç mínim. A vegades no són més que una còpia de mocions altres municipis, i fins i tot s’ha donat el cas d’oblidar canviar el nom del municipi en qüestió. Sovint són tombades pels governs de majoria absoluta, amb la qual cosa al final no tenen molta repercussió real, però permeten un rèdit polític i mediàtic interessant al grup que les presenta.

Segona, perquè pensem, que la feina que hi ha darrere d’una proposició és molt més interessant i seriós que el d’una moció d’urgència, perquè la proposició permet un debat i un posicionament per part dels grups més rigorós i informat, i per això des CSEM venim optant per aquesta via, que de moment ens ha donat bons resultats. Això sí, les proposicions sovint impliquen un treball més costós de planificació, de negociació, de contrastar els informes tècnics i de vegades de buscar solucions alternatives. Un exemple d’això va ser la nostra proposta de transport gratuït per a les persones aturades, que va portar mesos per tirar endavant.

Però a més de tot això, el que ens sembla més important, és que si les coses es presenten com a moció d’urgència, impedeixen la transparència i la limitadíssima possibilitat actual de participació ciutadana en els plens. Les mocions d’urgència no apareixen a l’ordre del dia del Ple, i per tant no es publiquen al web de l’Ajuntament amb antelació. Així la ciutadania no pot saber que anirà el Ple, més enllà d’allò que pugui publicar la premsa. Per contra, si les propostes es presenten en forma de proposicions sí que apareixen a l’ordre del dia, tant de les comissions, com del ple.

I per què això és important en termes de participació? Doncs perquè a aquestes comissions plenàries, cosa que poca gent sap, les associacions poden demanar ser escoltades, en tant que afectades o participants en la tramitació d’algun dels punts de l’ordre del dia. I un cop han intervingut en la comissió, també poden demanar intervenir en el Ple per exposar la seva postura, de nou sobre algun dels punts de l’ordre del dia. Però si el tema no apareix a l’ordre del dia, ni de la comissió ni del Ple, és impossible que una associació pugui demanar que se la convidi perquè s’escolti la seva veu.

És per tot això que des de fa uns mesos CSEM estem votant en contra de les mocions d’urgència. Perquè no permeten un treball en profunditat i, sobretot, perquè impedeixen la transparència i la participació.

També, des de l’últim Ple i per les mateixes raons, hem començat a votar No al caràcter d’urgència del despatx extraordinari (llista de mocions). Ens agradaria poder votar el caràcter d’urgència de cada moció per separat, perquè pot ser que alguna sigui realment urgent, però per un acord de tots els grups polítics anterior a la nostra entrada a l’ajuntament, el caràcter d’urgència es vota en bloc. En l’última Junta de Portaveus vam presentar l’escrit que adjuntem per modificar aquest fet.

Continuarem treballant perquè el Ple sigui l’instrument democràtic de deliberació i presa de decisions que ha de ser, i no un element més de la política espectacle buida de contingut.