L’Ajuntament de Castelló i la Conselleria de Medi Ambient avancen els treballs per a declarar una reserva de fauna en el Molí la Font donat el seu alt valor ambiental. Tècnics municipals i autonòmics així com un representant del Coto Arrosser han mantingut una reunió de treball per a abordar la creació d’aquesta figura de protecció. La regidora de Sostenibilitat Ambiental, Sara Usó, ha subratllat la “importància de reforçar el valor ambiental d’un paratge tan emblemàtic com el Molí la Font, del que l’Ajuntament de Castelló ostenta la gestió i delegació del seu titular cadastral, que és el Coto Arrosser.

Aquests treballs responen al compromís adquirit per l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i la consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, de declarar una reserva de fauna en el paratge del Molí la Font i una microrreserva de flora i reserva de fauna en la platja del Serradal. Usó ha recordat que “aquesta figura de protecció per al Molí la Font té a l’origen l’existència en el paratge d’una de les poblacions de rates penades de cova de major entitat a la Comunitat Valenciana, així com per la presència d’una població de fartet en la zona de l’embassament d’aigua”. La declaració de la reserva, ha afegit la regidora de Sostenibilitat, “suposa el reconeixement als valors ambientals d’aquest enclavament i a la voluntat de l’Ajuntament i de la Conselleria de reforçar la seua protecció”.

La reunió tècnica ha permès realitzar una presa de contacte amb el paratge per part dels tècnics de Conselleria així com intercanviar impressions tant amb el Coto Arrosser com amb l’Ajuntament “per a analitzar els aspectes a incloure dins de la normativa que regularà la futura reserva de fauna”, segons ha explicat l’edil. La Conselleria de Medi ambient s’ha compromès a elaborar un esborrany de la normativa reguladora per a la seua discussió, tant per part de l’Ajuntament com per part del Coto. Cal destacar que en les declaracions com a reserva de fauna que emet la Generalitat Valenciana s’indiquen les característiques del paratge, la senyalització que ha d’existir, la compatibilitat amb altres activitats, s’estableix un pla de gestió de l’espai i unes limitacions generals.

La galeria subterrània d’on sorgeix l’aigua de la deu està inclosa en el Catàleg de Coves de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 65/2006, i en les àrees de refugi per a rates penades cavernícoles, per ser refugi d’una població de 1.600 exemplars de rates penades en època de cria, i més de 700 a la tardor. A més, destaca a presència d’una colònia d’uns 200 exemplars de la rata penada Myotis capaccinii, catalogada en perill d’extinció a nivell nacional i autonòmic.