La rehabilitació, que s’ha allargat a causa de les condicions de deteriorament de la pedra, conclourà a finals d’agost

El Palau Municipal de Castelló de la Plana lluirà la seua nova façana “a principis del mes de setembre després de sis intensos mesos de treball de restauració“. Així ho ha comunicat la portaveu del Govern i regidora de Cultura, Verònica Ruiz, després de realitzar una visita a les obres acompanyada d’arquitectes i responsables de la restauració.

La intervenció realitzada en la façana principal del consistori, i que va ser adjudicada per un import de 402.000 euros, s’està concretant en els treballs següents: eliminació de tots els elements impropis que existien en les fatxades; neteja i consolidació de la pedra, prèvia preconsolidació en les zones requerides per mitjà de cosit de clavills, segellat de juntes i reposició d’elements o volums perduts; substitució del revestiment de les fatxades laterals; substitució dels balustres de formigó per uns altres de nous de pedra calcària; i substitució de finestres i portes balconeras amb eliminació de persianes, ja que la funció de protecció solar l’exercirà el nou envidrament.

Així, segons l’arquitecte municipal que dirigix l’obra de restauració, Blas Jovells, actualment s’està “acabant de netejar, consolidar i restaurar la pedra i en breu es començaran els treballs de la fatxada que dóna a la Plaça Pescadería“. A més, ja s’han eliminat la pràctica totalitat d’elements impropis i en els pròxims dies es procedirà a “sustituir la fusteria, eliminar el cablejat i aparells de climatització visibles, instal·lar la nova il·luminació i el sistema de protecció contra el posat de coloms i pintar“.

Pel que fa a la il·luminació, s’han eliminat els grans focus que existien i se substituiran per un nou sistema de tecnologia LED molt més modern i amb elements més discrets per a posar en relleu el valor de la façana sense alterar el seu aspecte. També es modificarà parcialment el sistema de climatització de l’immoble, substituint les unitats exteriors visibles, i es procedirà a la substitució del sistema actualment instal·lat per a evitar el posat de coloms per un altre més nou i de menor impacte visual.

Si bé és cert que el termini d’execució previst era de tres mesos, les obres s’han hagut d’allargar fins als 6 mesos “debut a l’avançat estat de deteriorament de la pedra que compon la façana, ja que la restauració i consolidació de la mateixa havia de fer-se per mitjà de mètodes que requerien de més temps per a evitar un major deteriorament de la misma“, segons explica Jovells.

I és que la façana principal de l’edifici es trobava “en unes condicions lamentables, degut, en gran part, a l’abandó absolut a què va ser sotmesa per anteriors governs, els que no sols no havien realitzat labors de restauració en la mateixa sinó que s’havien dedicat a sotmetre-la a actuacions incontrolades afegint-li cada vegada més elements que l’única cosa que feien era restar-li valor al conjunt arquitectónic“, ha manifestat la portaveu i regidora de Cultura. “Estem parlant d’un edifici que en 2016 va complir 300 anys, declarat BIC (Bé d’Interés Cultural), i que està protegit per la normativa urbanística municipal