L’Ajuntament de Castelló ha analitzat hui la possibilitat d’establir noves mesures preventives per a garantir la seguretat ciutadana en els actes d’afluència massiva. En els últims mesos ja s’havien realitzat actuacions en eixa línia en esdeveniments d’alta concurrència, com les festes de la Magdalena i Nadal, i en la Nit de Sant Joan, entre altres, i ara s’avaluarà si s’amplia a noves zones i amb nous sistemes.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Lorenzo, ha mantingut una reunió de coordinació municipal en les dependències de Tetuan 14 per a analitzar la viabilitat d’instal·lar elements fixos o mòbils de contenció en els espais de gran concentració de persones. L’equip de treball estava integrat per responsables de l’Àrea de Seguretat (Policia, Bombers i Protecció Civil) i els departaments d’Infraestructures i Mobilitat.

L’objectiu que perseguix el Govern municipal de Castelló és definir els espais i sistemes preventius a ubicar en els espais públics de la capital, de manera que siguen com a mínim invasius possibles per a la ciutadania, que permeten l’accés als servicis d’emergències i, sobretot, que siguen eficaços en la prevenció d’eventuals actes que posen en risc la integritat de les persones.

La instal·lació d’algun tipus de barrera física dependrà de les conclusions que aporten els tècnics dels diferents departaments municipals. En eixe sentit, es decidirà si els sistemes a implantar tindran caràcter fix, per mitjà de la col·locació d’elements urbanístics permanents, com a bol·lards, pilars o jardineres de formigó armat, o si s’opta per barreres mòbils, la restricció de la circulació de vehicles de gran tonatge o la ubicació de vehicles que actuen a manera de contenció, com els empleats fins ara en diversos actes públics a Castelló.

Lorenzo ha destacat que “l’Ajuntament desenvoluparà les mesures que es consideren necessàries per a potenciar la seguretat en l’espai ciutadà, sempre des del consens i la coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat“. L’equip de treball municipal mantindrà reunions de forma periòdica per a continuar potenciant i desenrotllant eixes mesures.