Comprovar l’estat de boques de reg, revisar les instal·lacions de protecció contra incendis de la Magdalena, conéixer els punts de risc forestal sensibles del terme municipal de Castelló, comprovar els itineraris de desplaçament a eixos punts o realitzar una vigilància preventiva de possibles incendis de vegetació. Estos són alguns dels objectius de les tres rutes de prevenció d’incendis que durant el període estival realitzen els Bombers Municipals en el terreny forestal del municipi, incloses les urbanitzacions de muntanya i el parc natural del Desert de Les Palmes.

El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Castelló, Antonio Lorenzo, ha acompanyat a una de les dotacions que realitza una d’estes rutes, la de la Magdalena-Algepsar, que inclou el parc natural del Desert de Les Palmes i la urbanització la Font de la Reina. “Es un treball essencial per a la prevenció d’incendis forestals en zones especialment sensible del nostre municipi, i especialment de les urbanitzacions de muntanya que precisament a l’estiu augmenten la seua població. Perquè garantir la seguretat de les persones i la integritat del nostre patrimoni natural és un fet irrenunciable“, ha subratllat Lorenzo.

A més, ha afegit que “estes rutes no sols permeten desenrotllar una tasca de vigilància preventiva, sinó que possibiliten el coneixement de pistes, sengles i possibles accessos a estos terrenys per part de tots els bombers del parc municipal amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la resposta i garantir la seguretat dels bombers“. També pretenen realitzar una labor dissuasòria sobre el terreny en coordinació amb el Grup de Protecció del Medi Ambient i Benestar Animal de la Policia Local per a evitar comportaments imprudents com cremes no permeses, fogueres, cremes de material elèctric, etcètera.

Una segona ruta supervisa la zona de la rambla de la Viuda, camí de la Pedrera, Mas del Negrer, Cuadra Villalón, barranc del Malvestit, Cuadra Menut, entre altres. L’edil assenyala que el recorregut de prevenció “se dirigix a les urbanitzacions de la carretera L’alcora com la Choquera, Les Galeres, Les Oliveres, Los Angeles, La Devesa, Tossal de Vera i Villalón“.

I, finalment, la ruta denominada Tossal Gros s’acosta a les urbanitzacions La Torreta, Penyeta Roja, Tossal Gros a més de les pinades que les rodeges així com l’entorn de l’Hospital la Magdalena. Finalment, de tornada per la carretera de Borriol hastala rotonda d’accés a la CV-10 s’observa Muntanya Negra.

El terreny forestal i les urbanitzacions de muntanya són zones especialment sensibles en matèria d’incendis pel que a esta labor preventiva realitzada pels bombers municipals és necessari que sumem la col·laboració ciutadana. L’estiu incrementa el risc de patir incendis pel que demanem a la ciutadania que extreme les precaucions quan visite estes pinedes o transite per les seues pistes, sendes o carreteres colindantes“, ha recordat el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Castelló, Antonio Lorenzo.