A la roda de premsa realitzada el dimarts 16 de juny a la nova alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, al costat del vicealcalde i portaveu, Enric Nomdedéu, entre altres temes es va anunciar que la tan anomenada i esperada auditoria pública i externa deixarà de ser externa i per tant pública.

Pel que sembla, el nou equip de govern s’escuda en el cost de la mateixa per justificar que la realitzen funcionaris municipals, en els qui confien plenament.

És per això que CCD Castelló de la Plana exigeix ​​al nou equip de govern que l’auditoria sigui realitzada per personal extern a l’ajuntament. Si bé confiem en els funcionaris públics, i estem convençuts que farien una tasca estupenda, entenem que aquesta podria ser manipulada amb més facilitat tant per l’equip de govern com per l’oposició al consistori.

El cost d’aquesta auditoria es podria assumir per dues vies:

1- Mitjançant li reducció (o fins i tot eliminació) de la partida de despeses de Comunicació dels Òrgans de Govern que per a l’exercici 2015 ascendeix a 500.000,00 €

2- Creant una comissió de personal aliè al consistori format per ciutadans amb contrastada experiència en matèria econòmica i comptable que es faci càrrec de l’auditoria.

Entenem que l’auditoria a realitzar hauria d’informar detalladament a la ciutadania d’almenys:

– Tots els creditors de l’ajuntament.

– Tots els contractes signats.

– L’antiguitat i durada dels mateixos.

– El preu convingut i comparativa amb preus de mercat.

– Determinació del deute preferent.

– Qualitat del deute.

Un cop més, defensem que per a una que l’auditoria tingui una mínima credibilitat, no només s’han d’exposar els resultats parcialment a la ciutadania, sinó que s’hauria de crear una comissió de seguiment formada per ciutadans amb contrastada experiència en la matèria i demostrable independència tant de l’actual òrgan de govern com de l’anterior.

Sascha Alsdorf

Portaveu CCD Castelló de la Plana