El president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez, ha inaugurat aquest matí l’exposició ‘PAAM -Pla d’Ajuda a Arxius Municipals. Passat i present de la nostra memòria col·lectiva- ‘, una proposta que parteix amb l’objectiu de mostrar el treball que realitza la institució provincial des de fa 25 anys per ajudar els consistoris a l’organització i posada en marxa del seu llegat documental. L’acte ha comptat amb la presència del diputat de Bon Govern, Adrián Ballester, departament encarregat d’organitzar aquesta iniciativa.

El màxim representant del Govern Provincial ha ressaltat la importància d’aquesta exposició que “ens ajuda a posar en valor la indiscutible necessitat d’una institució com la Diputació d’Alacant i la seva tasca de conservació de la nostra memòria com a província amb identitat”.

Així mateix, Sánchez ha puntualitzat que “per conèixer la història d’un poble cal conservar els seus documents, perquè són únics, singulars i reflex de la vida quotidiana dels seus ciutadans”, alhora que ha manifestat que “per poder seguir creixent en convivència i democràcia cal que aquest llegat sigui accessible a totes les persones “.

El procés que realitza l’Arxiu Provincial de recuperació i conservació de documents municipals s’inicia amb la visita dels tècnics als propis espais en què cada localitat els té dipositats. Allà fan una valoració inicial. Posteriorment, es traslladen els lligalls a les dependències de l’arxiu on, després d’eliminar pols, grapes i cordes que fan malbé els valuosos papers, s’ordenen, classifiquen, introdueixen codis i ressenyes i s’etiqueten. El procés es completa amb un sistema de digitalització dels arxius. Finalment, es retornen al municipi per al seu emmagatzematge en una ubicació adequada que faciliti la consulta i gestió diària.

Manuscrits, segells de xacra, reals cèdules, cartes, pergamins, inventaris, expedients, planejaments, actes de reunions, ordenances, bans, llibres de registre o fotografies, són alguns dels documents que el departament de la institució provincial ha ordenat, preservat i etiquetatge.

Per la seva banda, Adrián Ballester ha explicat que molts ajuntaments no tenen la capacitat tècnica i econòmica per fer front a un procés arxivístic i mantenir el servei. En molts casos, l’abandonament de documents de gran valor històric per al municipi, apilats i emmagatzemats en habitacles i sotmesos a processos de desgast, humitat i pols, provocaven el seu desgast. Segons el diputat, l’Arxiu Provincial, amb un minuciós procés de recuperació, preservació i catalogació d’aquests llegats, ha permès a molts consistoris, especialment als de menor població, recuperar la seva història i fer-la accessible al ciutadà.

El Pla d’Ajudes a Arxius Municipals es va aprovar per acord plenari de la institució el 21 de desembre de 1989 amb el propòsit d’aplacar el deteriorament de grans dipòsits documentals locals i ajudar a presentar i difondre la història i cultura de la província.

Des de llavors, la col·laboració institucional amb les poblacions que han sol·licitat adherir-se al pla ha permès l’organització de fons i la creació d’un servei estable. A més, els tècnics provincials han format, assessorat i col·laborat amb els funcionaris municipals per a l’ús dels instruments arxivístics, informàtics o en paper.