El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Castelló, Vicent Vidal, ha criticat al PSOE que “acordi amb el PP i voti a Madrid, concretament al Congrés, el sostre de despesa i immediatament proposin incomplir a Castelló presentant declaracions per saltar-se a la torera la normativa actual “. En aquest sentit, Vidal ha recalcat que “cal reformar la Llei de finançament local i la Llei d’Estabilitat però sense fer forats ni posar pegats”.

Així mateix, Vidal ha aclarit que “la declaració plantejada pel bipartit és impossible de realitzar perquè la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) qualsevol modificació per Reial Decret ni tampoc amb la pròrroga automàtica dels PGE 2016 que és al supòsit a què es refereix la iniciativa, per la qual cosa Ciutadans votarà en contra “. Finalment, el portaveu ha recordat que “a la Comissió Nacional de l’Administració Local (CNAL) i en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) s’ha acordat crear un grup de treball per revisar la regla de despesa”. “Caldrà esperar, per tant, a les conclusions d’aquest grup de treball abans de plantejar cap canvi”, ha conclòs Vidal.