La Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, COCEMFE Castelló, posarà al servei de les persones amb mobilitat reduïda el transport adaptat en aquelles poblacions que compten habitualment amb ell.

Per poder fer ús d’aquest servei a les poblacions de Castelló de la Plana, Almassora i Borriana, s’ha establert un protocol de sol·licitud, trucant als telèfons 964223320 o 964234085, abans del 24 de juny.

COCEMFE Castelló anima a qualsevol persona amb discapacitat a què exerceixi el seu dret al vot, participant així en els processos electorals, ia presentar la reclamació pertinent, en el cas de trobar algun tipus de barrera en els col·legis electorals a l’hora d’exercir el seu vot, davant la mesa electoral i davant la Junta Electoral de Zona o, si escau, que el posi en coneixement d’aquesta Federació per intervenir en nom seu. COCEMFE Castelló ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que adopti una instrucció general de garantia del dret al vot de les persones amb discapacitat, amb la finalitat que aquest grup social pugui acudir el proper 26 de juny a les urnes amb normalitat.

COCEMFE Castelló denuncia que tot i les disposicions normatives que ens emparen, és habitual comprovar “amb desolació” que en tots els processos electorals les persones amb discapacitat s’enfronten a múltiples exclusions, discriminacions i barreres que els impedeixen exercir amb plenitud el seu dret fonamental de sufragi .

En aquesta línia, l’entitat adverteix que entre altres situacions discriminatòries, encara es donen casos d’absència d’accessibilitat en els mítings durant la campanya electoral, seus de col·legis electorals amb barreres arquitectòniques, o impediments per formar part d’una mesa electoral.

I tot això succeeix malgrat la protecció de la normativa electoral, el Reial Decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals, i l’article 29 de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Davant d’aquest escenari, COCEMFE Castelló reclama a la JEC que la instrucció general de garantia del dret al vot sigui d’obligat compliment per part de tots els agents implicats en els processos electorals, unifiqui criteris en tot el territori espanyol, i clarifiqui tots els aspectes que no concreta a la pràctica la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).