Goblin_Gang.png

La colla de donyets és una carta comuna ja que es pot millorar fins al nivell 13 i es pot trobar en el sector de cartes comunes . És una carta d’un cost de 3 gotes d’elixir que és una carta excel·lent per a defendre una tropa amb un gran cost d’elixir o un príncep en una càrrega .

Les estadístiques d’una carta comuna encaixen amb esta carta ja que a l’hora de l’atac o la defensa encaixa amb les estadístiques del menú . En les últimes dos setmanes de clash royale s’ha realitzat un canvi tècnic en esta carta ja que abans alliberaven 3 unitats de cada tipus de donyets i ara només hi ha 2 donyets amb llança i 3 donyets normals .

La velocitat d’esta carta és ràpida com la velocitat d’atac d’esta carta és ràpida també , en veritat este comentari és molt subjectiu però és una bona carta .