En el marc del programa de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic aprovat per l’Ajuntament de Peníscola, aquesta setmana s’han iniciat els treballs en l’Avinguda de la Mar. Concretament s’està treballant en el desplaçament i substitució de fanals i lluminàries, així com en la reparació de tot el sistema de canalització. Amb aquesta actuació es reduirà el consum energètic i es guanyarà en intensitat lumínica, a més de buidar la zona de passeig, amb el desplaçament lateral dels propis fanals que comptaran amb un braç estés per a il·luminar tot el perímetre. Els treballs en aquesta zona s’estendran al llarg del mes d’octubre i a aquests se sumaran les millores en la zona de les muralles de la ciutadella, així com en la zona del suburbà. L’empresa concessionària del servei en el municipi, Clece, executa els treballs dins de l’acord contractual per al manteniment i millora d’infraestructura.