Els grups de treball de Compromís per Castelló i Castelló en Moviment han estat els darrers dies contrastant i posant en comú les respectives propostes en matèria de fiscalitat local, de cara a la mesa de treball i negociació posada en marxa des de la regidoria d’hisenda.

En eixe sentit, el passat dimarts 26 d’abril va haver-hi una primera reunió de treball entre membres d’ambdues agrupacions per tal de valorar una proposta conjunta per a la mesa de treball sobre fiscalitat. Per part de les dues organitzacions, es fa una valoració positiva i s’apunta cap a una agenda de treball i unes propostes compartides, que s’hauran d’anar concretant i debatent les setmanes vinents.

Així mateix, ambdues agrupacions s’emplacen a una pròxima reunió amb membres del PSPV de Castelló per tal de buscar punts d’enteniment a tres bandes de cara a materialitzar el que seria una proposta que representarà les mesures concretes en matèria de fiscalitat del Pacte del Grau.
Durant les converses entre Compromís i Castelló en Moviment, s’ha estat analitzant la possibilitat d’aplicar un IBI progressiu, especialment per als immobles on es realitzen activitats econòmiques, però també per a residencials. De manera que els de major valor cadastral contribuïsquen proporcionalment més a les arques municipals, mirant que els de menor valor puguen reduir-se de forma substancial.

També s’està estudiant la reforma de la taxa de residus per tal que siga amb criteris ambientals i socials.

En termes socials, es van a estudiar mesures importants de bonificació dels imposts i taxes municipals per a famílies amb pocs ingressos, persones aturades de llarga durada, i altres situacions similars.

Altres mesures que s’estan contemplant és una rebaixa important a l’IBI rústic per a l’activitat agrícola, iniciar els treballs per una revisió del cadastre l’any vinent, o com aplicar una progressivitat fiscal al Port de Castelló sense afectar les empreses més menudes de la zona d’oci i comercial, o a l’activitat pesquera.

Alguna de les conclusions a les quals s’ha arribat en aquests contactes, és a la necessitat d’exigir a les administracions central i autonòmica, canvis legislatius o administratius que donen majors competències als municipis per tal de regular les ordenances fiscals i donar un caràcter més progressiu, just i solidari als mateixos.