El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha anunciat que la coalició portarà al proper Plenari, a través d’una declaració institucional, una proposta per a impulsar el coneixement i l’ús de la llengua valenciana en les administracions públiques

Garcia ha recordat que l’article 7 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià estableix que “el valencià és llengua pròpia també de l’Administració local”, i l’article 5 diu que “l’Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià”.

Amb aquesta declaració institucional, Compromís vol destacar “la defensa dels drets lingüístics de tota la ciutadania”. En la declaració es reivindiquen peticions com que “s’impulse el coneixement i l’ús del valencià en totes les administracions públiques i especialment en les entitats locals com a entitats més properes al ciutadà; impulsar la incorporació d’un perfil lingüístic atenent a les funcions i característiques de l’acompliment de cada lloc de treball; que les entitats locals incorporen en la seua Relació de Llocs de Treball (RLT) el perfil lingüístic com a requisit substancial que, atenent a les característiques de cada lloc, garantisca els drets lingüístics del veïnat i la vinculació jurídica del funcionariat; i per últim assumir la proposta que en aquest sentit ha acordat el Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com el model d’informe sobre la incorporació del perfil lingüístic en la relació de llocs de treball”.