El portaveu de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha fet pública la moció que presentaran al plenari del pròxim dia 27 de maig. Aquesta recull l’Ordenança Municipal d’Accessibilitat Universal, presentada junt a la resta de partits del govern.

“A l’any 2003 va entrar en vigor el compliment del mandat constitucional on s’inclou la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat universal de les persones amb diversitat funcional”, conta Ignasi Garcia.

Per aquesta raó, “des de Compromís defensem la elaboració d’una ordenança específica que complemente i desenvolupe la normativa estatal en matèria d’accessibilitat”. Es per això Compromís i la resta de signants de l’Acord del Grau demanaran al proper plenari: la creació d’un consell consultiu sectorial d’accessibilitat, impulsar la figura de la Inspecció d’Accessibilitat, que vetlarà pel compliment de l’ordenança i fer arribar tota la informació als tècnics competents en la matèria.

“Així bé, cal destacar la importància de fer un programa que afavorisca a la ciutadania. Res es podrà aconseguir sense diàleg i coordinació, pel que apostarem pel treball horitzontal”, sentencia el portaveu.