Mónica Oltra (La diputada autonòmica de Compromís) ha registrat una sèrie de preguntes escrites dirigides al conseller de Sanitat perquè expliqui el motiu pel qual ha permès la realització de contractes d’alts directius que estarien incomplint la legislació aplicable.


Segons ha exposat Compromís “La Llei Orgànica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic” determina que fa al personal directiu professional, que les comunitats autònomes poden establir, el règim jurídic específic del personal directiu així com els criteris per determinar la seva condició, d’acord, entre d’altres , amb els principis de mèrit i capacitat ia criteris d’idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, i el personal directiu estarà subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que els hagin estat fixats.

Així mateix, s’ha explicat com el contracte del director gerent i el director d’Infermeria en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló té un caràcter especial de personal d’alta direcció, establint en la clàusula sisena “el directiu queda subjecte als drets i obligacions establerts en la normativa reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, però per pesar que aquests contractes estan regulats per la legislació i els criteris de mèrit i capacitat i d’idoneïtat i mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, el contracte del director gerent i el director Infermeria s’haurien realitzat en aquest cas per decisió política o com es diu popularment “a dit” en cap moment s’haurien garantit els principis de publicitat i concurrència que recull la legislació vigent “.

Oltra ha demanat saber el motiu pel qual des de Sanitat s’ha permès aquesta actuació. En aquest sentit, la candidata autonòmica de Compromís per Castelló, Mònica Alvaro, ha reiterat la necessitat d’acabar amb les anomalies en el funcionament de l’Hospital Provincial “es tracta d’un hospital públic, finançat amb diners públics, però en el qual el poder polític l’empra com un vedat privat, per col·locar en certes ocasions a comissaris seus, gent a la qual li han favors o per continuar nodrint la xarxa clientelar, i per això, a més de les disparitats salarials que s’han produït aquests anys respecte a la resta d’hospitals públics, hi ha els mateixos procediments per nomenar el personal “.

Finalment, Mònica Alvaro ha reivindicat que el Provincial assumeixi les mateixes condicions de funcionament i finançament que la resta de centres sanitaris de la xarxa pública “volem acabar amb la situació anòmala actual, i que casos com aquests es deixin de produir, perquè tot i tenir unes bones instal·lacions i una plantilla excepcional, l’ésser una mena de terra de ningú, on sí que hi ha diners per prebendes, però quan hi ha problemes com en els acceleradors, ningú assumeix responsabilitats “.