El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, ha anunciat aquest matí que el Consell aprovarà divendres que ve el decret pel qual es declararan Bé d’Interés Cultural Immaterial les activitats tradicionals de l’Albufera de València: la pesca artesanal i la navegació a vela llatina.

Girona ha destacat que tant la pesca com la navegació a vela llatina a l’Albufera constitueixen tècniques, usos i costums que són el resultat d’una evolució de segles, i per tant, un clar exemple de pràctiques sostenibles la conservació de la qual és garantia de la salvaguarda d’un valuós patrimoni cultural.

Per al secretari autonòmic, “es tracta de realitats culturals amenaçades, manifestacions residuals de formes de vida que el progrés i els canvis socials han anat fent desaparéixer, per la qual cosa des del Govern valencià, compromesos amb la protecció del nostre ric patrimoni cultural, volem donar-li la major protecció patrimonial”.

Cal destacar que els valors del bé que justifiquen aquesta declaració són, entre d’altres, la representativitat d’aquestes activitats tradicionals. Respecte a la pesca, cal assenyalar que ha sigut el principal aprofitament del llac, que segles després va ser desplaçat pel monocultiu arrosser. D’altra banda, la vela llatina, és una de les tradicionals formes de navegació comuna a tot el Mediterrani, i ha sigut utilitzada com un mitjà de transport vinculat a l’explotació de recursos naturals com la pesca i l’agricultura.

Així mateix, cal destacar que en 1986 l’Albufera va ser declarada per la Generalitat Parc Natural. En 1990, va ser inclosa en la llista de zones humides d’importància internacional Ramsar. En 1994 va ser declarada com a zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i posteriorment ha sigut declarada com a lloc d’interés comunitari (LCD). Des de 2002, s’ha incorporat al ‘Catàleg de Zones Humides del Govern Valencià’.

Per tot això, i després dels informes emesos pel servei de Patrimoni Cultural de la direcció general de Cultura i Patrimoni i els equips de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica de València i de la Universidad Católica de Valencia, el Consell aprovarà en la seua pròxima sessió plenària declarar Bé d’Interés Cultural Immaterial la pesca i la navegació llatina.

Així doncs, aquesta declaració respon a la necessitat de vetlar per la protecció i la defensa de la identitat i dels valors i interessos del poble valencià i pel respecte a la diversitat cultural valenciana i el seu patrimoni històric, atribuïda a la Generalitat en l’Estatut d’Autonomia.

A més, la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià, estableix en l’article 45 que seran declarats béns immaterials d’interés cultural aquelles activitats, creacions, coneixements, pràctiques, usos i tècniques que constitueixen les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i les formes de vida tradicionals dels valencians, així com les tradicions en les seues manifestacions musicals, artístiques, gastronòmiques o d’oci, i en especial, aquelles que han sigut objecte de transmissió oral, i les que mantenen i potencien l’ús del valencià.

Mesures de protecció

El decret de declaració de BIC immaterial proposa mesures de protecció i salvaguarda com ara realitzar labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; incorporar suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació; així com vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d’aquesta manifestació cultural, i tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

Quant a les accions de salvaguarda que es projecten hauran de tindre en compte, de manera molt especial els riscs de desvirtuació que podrien derivar-se del turisme massiu, així com la necessitat de valorar i protegir adequadament els oficis tradicionals associats a aquesta manifestació.

Finalment, el decret determina que la gestió del bé la tindran els actors, comunitats de pescadors i associacions de navegació a vela llatina de l’Albufera de València, els quals seran els qui decidisquen sobre aspectes materials i immaterials, així com sobre el desenvolupament d’aquestes activitats.

Orígens

Aquestes activitats s’exerceixen als municipis de València (el Palmar), Alfafar, Catarroja, Silla i Sollana. I quant al seu origen, la pesca és l’activitat tradicional més antiga de l’Albufera de València, perquè ja Jaume I després de la reconquesta, i de reservar-se la zona humida per al seu patrimoni, estableix en un privilegi de 1250 que “puguen pescar a l’Albufera de València qualsevol veí o habitant de la ciutat o Regne de València i qualsevol estrany també, i agafar peixos, i no hagen de donar a Nós ni als nostres mai d’aquests peixos, sinó només la cinquena part franca”. El seu interés prové de la seua llarga tradició, de la seua adaptació al medi, de la seua identificació secular amb la societat on es desenvolupa, de les seues antigues estructures organitzatives, de les seues arts, del seu llenguatge, dels seus símbols propis.

D’altra banda, la vela llatina és una de les formes tradicionals de navegació comuna a tot el Mediterrani, amb una incidència considerable en les terres valencianes i, particularment, a l’Albufera, on des d’antic ha sigut utilitzada com un mitjà de transport lacustre vinculat a l’explotació dels recursos naturals, com ara la pesca i l’agricultura, i les funcions de què en l’actualitat es relacionen amb formes d’oci associades a l’àmbit cultural i lúdic. A més, la vela llatina ocupa un lloc per dret propi en la imatgeria identitària del poble valencià, i al seu voltant hi ha una sèrie d’elements materials i immaterials constitutius de la cultura tradicional valenciana que mereixen ser protegits per a així garantir el llegat a les generacions futures.

A partir de 1980 comencen a desenvolupar-se les associacions culturals en els pobles al voltant de l’Albufera, en defensa de les barques autòctones i la vela llatina clàssica, que en els últims trenta anys han fet proves o exhibicions a les distintes localitats durant tot l’any.