El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat per la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra, ha presentat #FesCultura, el primer Pla Estratègic Cultural Valencià, dissenyat a partir d’un estudi encomanat a l’Àrea d’Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València.

La presentació s’ha realitzat a Les Arts, amb l’assistència del president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i davant d’una important representació de tots els sectors que tenen a veure amb la gestió pública de la cultura, tant de les administracions valencianes, com de la societat civil, així com col·lectius de professionals i creadors dels diferents sectors.

Fes Cultura conté 7 objectius prioritzats i avaluables que es desenvolupen a partir de 7 plans, els quals contenen 70 mesures concretes. Es tracta d’un pla pioner a Europa, pel fet de definir les polítiques culturals mitjançant un procés participatiu i obert a la ciutadania mitjançant un estudi previ.

Les grans línies d’actuació de Fes Cultura en el període 2016-2020 són la creació i consolidació d’una vertadera indústria cultural valenciana, la democratització de l’accés a la cultura, la descentralització territorial, la internacionalització i la cooperació entre institucions.

Per aconseguir-ho hi ha prevista una inversió de 500 milions d’euros fins a 2020 amb el compromís que puga augmentar-se si s’aconsegueix un finançament just. Això suposa arribar a 2020 a l’1% del pressupost de la Generalitat. A més, es preveu que les mesures incloses en Fes Cultura puguen augmentar en un 7% la productivitat de l’economia valenciana.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha explicat que aquest pla respon a la demanda dels sectors culturals i de la societat valenciana: “Ens reclamaven que hi haguera una política cultural definida, amb uns objectius, amb un full de ruta, amb una avaluació possible, és a dir, que hi haguera un espai compartit on poguérem construir conjuntament i que, d’una vegada per totes, tinguérem una política cultural que anara més enllà de l’ocurrència”. Marzà ha incidit en la importància de la cultura com a poble i ha destacat que “els valencians i les valencianes ens hem de mostrar com som i no com ens han pintat; eixa és una de les claus d’aquest pla estratègic, ja que els valencians i les valencianes som especialment bons en creativitat, especialment bons en cultura.”
En aquest sentit, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha declarat que “aquesta presentació del pla és un punt d’inflexió que es resumiria en un frase: de l’ocurrència a l’estratègia. Aquest pla posa la cultura en el lloc on mai hauria d’haver deixat d’estar, en un lloc central “. Oltra ha volgut agrair que Fes Cultura “incorpore de la mateixa manera als homes i a les dones, perquè estic convençuda que és una garantia haver incorporat en condicions d’igualtat les dos visions que compartim del món”.

A l’acte també ha intervingut Pau Rausell, responsable d’ECONCULT, l’Àrea d’Investigació en Economia de la Cultura de la Universitat de València que ha rebut l’encàrrec de dissenyar l’estudi avaluatiu i de diagnosi que ha donat peu al disseny per part de Cultura del Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020. Rausell ha explicat que “per primera vegada a Europa s’ha plantejat un procés participatiu obert a la ciutadania per tal de definir els objectius de la política cultural” i ha afegit que «només hi ha un cas semblant al món: Canadà, on s’ha realitzat una iniciativa semblant”.

Els objectius de Fes Cultura
Fomentar l’increment en 200 milions d’euros de la despesa que fan els valencians i les valencianes en béns i serveis culturals.

Creació de 8 a 10 mil llocs de treball i augment del nombre d’empreses culturals a 12.000.

200.000 lectors més per estar en la mitjana espanyola de lectura.

80 nous punts de lectura i incorporació de 300.000 usuaris en la xarxa de biblioteques.

Aconseguir 6 milions de visitants als museus valencians.

Assolir 2 milions d’espectadors teatrals anuals i incorporar 8.000 persones en la pràctica amateur d’arts escèniques.

Augmentar fins a 2,5 milions els espectadors de música en viu i duplicar l’oferta de concerts de música a 10.000.

Els 7 Plans de Fes Cultura
Codi de Bones Pràctiques per a la Cultura Valenciana (iniciat)

Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (iniciat)

Pla Valencià per a la Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives (iniciat)

Pla Valencià del Mecenatge (2n trimestre de 2016): per a incentivar la inversió en cultura per part de les empreses.

Pla Valencià de Democratització Cultural (3r trimestre de 2016): per a crear nous públics i garantir el dret a l’accés a la cultura.

Pla Valencià de Foment de les Arts Escèniques (3r trimestre de 2016): per a incentivar l’augment de públic en les diferents disciplines

Mesa de la Cultura Valenciana (4t trimestre de 2016): espai de participació i diàleg del govern valencià amb els diferents sectors culturals i creatius valencians.

Enllaç al document Fes Cultura – Pla Estratègic Cultura Valencià 2016-2020: http://www.ceice.gva.es/va/fes-cultura