La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha reconegut el Museu Faller com a museu valencià coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, segons publica el DOCV.

Aquest espai es troba instal·lat dins del convent de la Casa Missió de Sant Vicent de Paül, el qual junt amb l’Església de la Mare de Déu de Montolivet formen un conjunt d’arquitectura eclesiàstica.

El Museu Faller té com a missió principal conservar els ninots indultats i altres objectes relacionats amb la festa fallera com són: insígnies de comissions que formen part de la Junta Central Fallera, fotografies de les falles guanyadores del primer premi de la màxima categoria, de les falles municipals des de 1981 i de les infantils des de 1987, retrats de les falleres majors i infantils des de 1995 i 2001, respectivament, cartells oficials de les Falles junt amb els finalistes i seleccionats en els concursos, etc.

La col·lecció s’articula de manera cronològica i confereix el seu desenvolupament en cada any a un xicotet conjunt format pel ninot indultat, el cartell oficial de l’any i dues fotografies, com a mínim, de les falles gran i infantil que van obtindre el primer premi de la secció especial en aqueix any.
L’origen del Museu es remunta a la primera vintena del segle XX on es troben les primeres referències sobre la idea de crear un Museu Municipal del Folklore, on s’integrarien els ninots fallers.

És a partir de 1943 quan es va considerar necessària la creació per part de l’organisme rector de la Junta Central Fallera, de la creació de la Casa dels Falles, un “lloc on es respira ambient únicament i exclusivament faller”.

Després d’uns anys de no tindre seu fixa i utilitzar per a les seues exposicions el teatre Rialto (1968), l’antiga Escola d’Arts i Oficis del carrer Pintor Sorolla (1969) i el teatre Apol·lo (1970), en 1972 s’instal·la definitivament a la plaça de Montolivet.