Curación

La Curació és una carta de raresa especial de Clash Royale que pot obtindre’s a partir de l’arena 10. Es presenta a la Curació en el seu propi Esdeveniment de Desafiament Especial. Aconseguint 6 victòries es donava al jugador la recompensa única de cartes de Curació , l’1 de maig de 2017 s’allibera la curació encara que 1 setmana abans ja hauria estat disponible en un torneig .

Té un cost de 3 gotes d’elixir i és la carta anomenada per supercell per excel·lència per a reviure a l’horda d’esbirros .