http://ppbejar.es/wp-content/uploads/2013/06/TM_empleo_17507-800x600.jpg

Aquest matí hem conegut, les dades de “EPA” (Enquesta de la Població Activa) que reflexen que l’atur va baixar en el segon trimestre d’aquest any 2014 en 42300 persones en la Comunitat Valenciana.

Cal comentar, que la comunitat Valenciana va ser la tercera comunitat autónoma on major va ser el descens de aturats en el segon trimestre d’aquest any.

Per finalitzar cal afegir, que l’atur va baixar en totes les Comunitats Autonomes (excepte en les Illes Canaries on l’autur es va incrementar en un 0’25%) en el segon trimestre, donat principalment, a la demanda de llocs de treball del sector turistic per començar la campanya estival. El porcentaje de descens de les Comunitats Autonomes on més es va notar el descens del numero d’aturats fou:

  • Andalucia:34’74%
  • Illes Balears:22’58%
  • Navarra:15’88%
  • Extremadura:15’79%
  • Asturies:15’59%
  • Catalunya:15’25%