L’empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, i la Universitat Politècnica de València, estan treballant en un conveni per a la la creació d’una càtedra d’empresa per a la promoció i desenvolupament d’activitats d’investigació amb la finalitat de millorar el coneixement de les àrees d’activitats econòmiques de la província de València.

Aquesta aposta de Divalterra per la transferència de coneixement entre l’empresa i la Universitat servirà per a potenciar la relació entre la comunitat universitària i l’empresa pública de la Diputació.

Així, ambdós organismes treballaran de manera conjunta en la definició dels programes per a la renovació funcional de les àrees d’activitats econòmiques d’acord amb l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, es desenvoluparan activitats de formació, divulgació i investigació per a la generació i difusió de coneixements i la formació de futurs professionals.

Segons apunten des de la gerència de Divalterra, composta per Víctor Sahuquillo i Agustina Brines, “mitjançant aquesta iniciativa es promou l’anàlisi de l’estat i la promoció dels parcs empresarials de la província de València, complint així amb l’objecte social de l’empresa” que recull “la promoció d’activitats econòmiques, empresarials i socials que contribuisquen al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic i del potencial endògen local, potenciant iniciatives i projectes creadors de riquesa i ocupació”.

Activitats de la càtedra

Des d’un marc d’actuació lligat a la formació dels ingeniers industrials de l’Escola Tècnica Superior, la Càtedra Divalterra desenvoluparà activitats que permetran l’exploració, planificació i participació en iniciatives dirigides a facilitar als ajuntaments de la província l’optimització i millora dels seus recursos, especialment aquells que contribuisquen al desenvolupament de l’entorn socioeconòmic.

En aquest sentit, la càtedra permetrà el desenvolupament de línies d’investigació conjunta entre la UPV i l’empresa i promourà la cooperació per a dissenyar projectes d’investigació en l’àmbit valencià, espanyol i europeu. Igualment, promocionarà encontres nacionals i internacionals d’experts i servirà com a suport en les tesis doctorals.

El gerent Víctor Sahuquillo, acompanyat pel director de l’Àrea d’Estudis i Estratègia Local va acudir a la Jornada Càtedres d’Empresa amb la que la Universitat Politècnica de València commemorà els deu anys del programa de Càtedres d’Empresa.