L’ús d’envasos de plàstic es reduirà aquest any en les zones de treball de l’staff del festival.

Ecozona instal·larà quatre instal·lacions que permetran obtenir aigua fresca de qualitat reutilitzant els recursos de la xarxa d’aigua potable. Aquests equips, anomenats ‘Cases d’Aigua’, empren un sistema de micro filtració de carboni actiu que permet reduir el sabor i l’olor del clor sense eliminar els minerals que són beneficiosos per a l’organisme.

Aquest servei permetrà obtenir aigua potable de qualitat a baix cost i reduir tant l’ús d’envasos de plàstic com les emissions de CO2 a l’minimitzar els costos d’eliminació i transport de les ampolles d’un sol ús. En total Ecozona col·locarà quatre instal·lacions d’aquest tipus al recinte. Estaran al backstage, la zona de taller, l’àrea de seguretat i en la recepció acampada. Els equips dispensadors oferiran aigua fresca, amb i sense gas.

A més, en les barres hem eliminat totalment l’ús de gots de plàstic, substituint-los per gots reutilitzables que es poden adquirir previ dipòsit.

En xifres, l’any passat vam aconseguir recuperar més de 16.200 quilos d’envasos lleugers i 7.400 quilos de paper i cartró per al seu posterior reciclatge. En concret, amb els residus recuperats es podrien fabricar 2.739 folres polars -40 ampolles permeten fabricar un folre polar-; 630 llantes de bicicleta -80 llaunes: 1 llanta-; 7.792 llibres -8 caixes de cereal: 1 llibre- i 8.490 caixes de sabates -6 brics: 1 caixa de sabates-.

També vam aconseguir evitar l’emissió de 16.000 quilos de CO2 a l’atmosfera, a més d’estalviar el consum de 18.408 quilowatts d’electricitat -el equivalent al consum anual de sis llars compostos per tres persones- i de 435.449 litres d’aigua -el que s’equipara al consum diari de 3.067 ciutadans-.