La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha resolt concedir 1.891.540 euros en ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels 86 programes de qualificació bàsica posats en marxa per entitats locals, mancomunitats i institucions sense ànim de lucre durant el curs 2015-2016.

Aquestes ajudes permeten finançar els programes formatius de qualificació bàsica ordinaris i programes formatius adaptats a persones amb necessitats educatives especials permanents, que van començar al principi d’aquest curs i que finalitzaran el 30 de juny.

Del total de programes subvencionats, 25 s’estan realitzant a Alacant, 6 a Castelló i 55 a València. A més, 56 són Programes Formatius de Qualificació Bàsica Ordinaris i 30 són Programes Formatius de Qualificació Bàsica per a Alumnat amb Necessitats Educatives Especials Permanents.

Quant al tipus d’entitats beneficiàries, 25 són ajuntaments de la Comunitat Valenciana, 4 mancomunitats de municipis, 2 agències de desenvolupament local i 23 associacions i entitats sense ànim de lucre, així com la Diputació de València.

A més, cal destacar que la Conselleria d’Educació va concedir el passat mes de juliol un total de 1.093.818 euros en ajudes a les entitats mencionades per a la primera fase dels programes, desenvolupada entre setembre i desembre de 2015.
Programes formatius

Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica es dirigeixen a jóvens que han abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius prevists en l’ESO o que presenten necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta.

L’objectiu d’aquests programes és possibilitar la inserció sociolaboral dels seus alumnes, a fi de refermar la seua maduresa personal i el seu nivell d’ocupabilitat, així com escometre la cerca activa d’ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.

Els alumnes que superen amb èxit el programa formatiu de qualificació bàsica obtindran el certificat professional de nivell 1 segons l’Institut Nacional de Qualificacions Professionals. Aquests certificats de qualificació professional són necessaris per a l’exercici laboral, per la qual cosa obrin les portes del mercat laboral als estudiants que l’obtenen.