El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, i el director general d’Assistència Sanitària, Rafael Sotoca, s’han reunit aquest matí per a abordar l’elaboració d’un protocol d’atenció sanitària en centres educatius no universitaris valencians.

En el transcurs de la reunió, Fullana ha presentat un primer esborrany que serà revisat i validat per la Conselleria de Sanitat a fi que puga ser posat a disposició de tota la comunitat educativa.

Mitjançant aquest protocol, el Consell pretén donar resposta a les necessitats puntuals de l’alumnat que presente malalties cròniques com ara diabetis, epilèpsia o asma, de manera que el personal docent que atén aquests alumnes sàpiga com actuar en cas de necessitat.

D’aquesta manera, el document que s’elaborarà entre ambdós àrees servirà de guia perquè tota la comunitat educativa siga capaç de proporcionar una primera ajuda requerida en cas de situacions d’emergència o accidents en l’entorn escolar. En aquest sentit, s’establiran pautes d’actuació que, a més d’atendre correctament l’alumnat, permetran que el docent sàpiga com actuar en tot moment reduint l’estrés que es genera davant d’aquestes situacions.

En concret, tal com estableix l’esborrany del protocol, el seu objecte és facilitar en els centres educatius instruccions d’organització i funcionament de l’atenció sanitària no titulada, per a l’atenció de situacions d’emergència previsible, emergències o urgències no previstes i primers auxilis, administració de medicaments i atenció sanitària a menors.

Així mateix, el document pretén facilitar processos d’inclusió, protecció, sensibilització, acompanyament i assessorament per a possibilitar l’escolarització en un marc de màxima normalitat dels xiquets i xiquetes que presenten algun tipus de malaltia crònica. Així mateix, es preveu l’administració durant el temps escolar del tractament prescrit o de la seua dieta alimentària i com garantir la seua seguretat inclús en situacions d’urgència.