La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà en marxa tres noves iniciatives el pròxim curs escolar 2016-2017 dirigides a combatre i reduir el fracàs escolar a les comarques valencianes. Per a això, Educació té prevista una dotació de recursos als centres sostinguts amb fons públics que es tradueix en una inversió de més de 50 milions d’euros.

Educació presentarà l’esborrany d’orde a la mesa tècnica i a la mesa de negociació de l’ensenyament privat concertat, així com les organitzacions empresarials el proper dilluns 16 de maig.

Per una banda, es tracta del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), que té com a objectiu potenciar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat per a reduir les taxes d’abandonament escolar prematur, així com proporcionar atenció educativa per a compensar desigualtats en l’educació, des d’una perspectiva inclusiva. Aquest nou programa substitueix el Contracte Programa i com a novetat es proposa que l’apliquen tots els centres sostinguts amb fons públics i no sols aquells que el sol·liciten.

“És important la implantació genèrica de programes enriquidors per a combatre el fracàs escolar i potenciar la diversitat en tots els centres educatius i aquesta és la línia d’actuació que proposem implantar amb un programa com el PAM a partir del pròxim curs”, ha explicat el director general de Política Educativa, Jaume Fullana.

El PAM està concebut com una eina de concreció del projecte educatiu que servirà perquè cada centre dissenye les intervencions educatives que millor s’ajusten a la seua realitat. Es tracta d’una proposta flexible i, per això, s’adaptarà a les característiques específiques de cada centre educatiu, a fi de potenciar-ne l’autonomia.

Aquest pla serà elaborat per tots els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària, a partir d’aspectes referents a la seua realitat i atenent les necessitats de l’alumnat i els seus interessos, motivacions i aspiracions.

En segon lloc, la Conselleria té previst impulsar el Programa de Reforç per a 4t d’ESO (PR4). És un programa específic d’atenció a la diversitat per a facilitar l’èxit escolar i l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la totalitat de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria. “Amb el PR4 garantim la continuïtat de millora de l’aprenentatge i del rendiment escolar del PMAR de 3r de l’ESO que està marcat per llei, però com la mateixa LOMQUE no preveu la continuïtat en el reforç, nosaltres sí que volem que els alumnes de 4t amb dificultats també continuen amb aquest suport que es donava en el curs anterior”, ha especificat Fullana.

Finalment, el Programa Aula Compartida (PAC) té com a finalitat optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat que presenta dificultats d’adaptació en l’entorn escolar i educatiu, conductes disruptives, risc d’exclusió social, tendència a l’abandó i a l’absentisme escolar, o escasses expectatives d’obtindre el títol de Graduat en ESO de manera ordinària.

En aquest sentit, el programa establirà per a la consecució dels seus objectius un entorn alternatiu de cooperació entre un o més centres docents i altres entitats, públiques o privades.

La dotació econòmica és aproximadament de 50 milions d’euros, ja que inclou que es destinen més de 1.300 docents per a portar-los a terme.