El conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha anunciat les xifres globals de vacants ofertes en el nivell de tres anys corresponents al primer cicle d’educació infantil. Es tracta d’Infantil de 3 anys i, per tant, constitueix un dels punts clau d’entrada d’alumnat al sistema.

L’arranjament escolar del curs 2016-2017 permetrà oferir un total de 48.105 places en Infantil de tres anys, de les quals 15.958 pertanyen a les comarques d’Alacant, 6.320 a les de Castelló i 25.827 a les de València. Les famílies podran sol·licitar aquestes places fins al pròxim 19 de maig, dia en què finalitza el termini per lliurar les sol·licituds d’admissió.

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport ha posat a disposició de les famílies un espai web on es pot consultar tota la informació de servei públic per realitzar el procés d’admissió: els criteris de baremació, les places vacants, les àrees d’influència dels centres educatius, el calendari complet d’admissió, el projecte educatiu de cada centre, els projectes lingüístics, la normativa que regula l’admissió d’alumnat i els models de sol·licitud d’admissió.

L’espai web per a consulta de les famílies valencianes és: http://www.ceice.gva.es/va/admissio2016

Arranjament escolar: 442 unitats més i un esforç per atendre les necessitats educatives especials

Les 25.827 vacants ofertes al nivell de tres anys s’emmarquen dins un arranjament que ha possibilitat l’augment de 442 unitats en els centres sostinguts amb fons públics d’Infantil i Primària en el conjunt de tot el territori, de les quals 90 pertanyen a Alacant, 242 a València i 110 a Castelló.

Per nivells, l’educació infantil comptarà amb 108 unitats més, de les quals 33 seran a la província d’Alacant, 24 a la de Castelló i 51 a la de València.

Pel que fa a l’Educació Primària, comptarà amb 225 unitats més en tot el territori, de les quals 57 estaran situades a la província d’Alacant, 36 a la de Castelló i 132 a la de València.

Pel que fa a les unitats d’educació especial i Comunicació i Llenguatge, l’esforç per atendre les necessitats d’aquest alumnat és considerable i arriba fins a un balanç de 109 aules més en tot el territori, de les quals 20 es localitzen a la província d’Alacant, 30 a la de Castelló i 59 a la de València.