El nombre de menors sota tutela de la Conselleria ha augmentat en els darrers anys, ja que el 2011 hi havia 382 a la província i 111 d’ells residien en una instal·lació habilitada per a l’acolliment.

Per tant, en sis anys, tant el nombre de nens que depenen directament de l’administració autonòmica com el dels residents en espais d’acollida, s’ha increment de forma considerable.