El 89% de la població valenciana té accés a informació del seu ajuntament al portal de transparència municipal, mentre que només un 11% no té accés a la informació pública de la seva localitat, el que suposa 249.000 habitants. D’aquest el 89%, la meitat d’habitants de la Comunitat viu en municipis que disposen de portals de transparència complets, mentre que el 41% pot accedir de manera parcial a la informació municipal en matèria de transparència.

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha mantingut una reunió de treball amb els diputats provincials en matèria de transparència de les diputacions d’Alacant, València i Castelló. Posteriorment, ha presentat en una roda de premsa els resultats del primer estudi quantitatiu a la Comunitat Valenciana realitzat per la Conselleria sobre la situació dels portals de transparència d’àmbit local.

D’aquesta anàlisi es desprèn que el 79% dels municipis de la Comunitat compten amb un portal de transparència, el que en paraules del conseller Alcaraz representa “una clara majoria” davant d’aquells que no compten amb ell o es troba en procés de construcció i que representen el 21%.

El conseller ha destacat que l’estudi “és una radiografia en temps real que permetrà extreure conclusions i dissenyar estratègies d’intervenció per a complir la llei i millorar així la qualitat dels mecanismes de la transparència municipal”.

Per Alcaraz, “és essencial la col·laboració amb les diputacions a través de l’intercanvi d’informació o en matèria de formació”, pel que ha anunciat la posada en marxa d’un baròmetre, amb representació de la conselleria, diputacions, Federació Valenciana de Municipis i províncies, a més de representants de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (COSITAL) “que es converteixi en un grup de treball estable en matèries essencials per a la transparència en els ajuntaments”.

El conseller ha explicat que, aquesta anàlisi sobre el grau de compliment de les obligacions en matèria de transparència, “permet detectar els punts que cal millorar i reforçar, a més de crear eines que permetin avançar en aquells municipis que han tingut més dificultats per complir els requisits de la normativa vigent “.

La Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, ia nivell estatal, la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern signifiquen un canvi fonamental en la relació de les administracions amb la ciutadania obligant també als ajuntaments, a complir tot un seguit d’obligacions pel que fa a la publicació d’informació i dades en portals web.

Informe de situació portals de transparència municipals

Durant la presentació de l’informe s’ha realitzat un repàs pels principals resultats que llança l’estudi. En aquest sentit, la situació per províncies posa de manifest que a Alacant el 95% dels municipis compta amb portal de transparència, mentre que a Castelló només un 8% no disposa ia València aproximadament, un 65% sí que en té.

Quant a l’estudi de detall en relació a l’existència de portal de transparència amb la mida del municipi cal destacar que les ciutats de més de 200.000 habitants (Elx, Alacant i València) compten amb portal de transparència complet i amb informació addicional. Castelló, que es troba a la franja de 100.000 a 200.000 habitants, també disposa del portal complet.

Els municipis d’entre 50.000 i 100.000 habitants compta amb 11 ciutats on 5 té el portal complet, només 2 no tenen portal de transparència i en 4 els falta alguna informació.

Alcaraz ha explicat que, l’informe, posa de manifest que “són els municipis petits i intermedis els que no arriben a publicar tota la informació, ja que el volum de recursos tant en matèria de personal com tecnològics és menor”.

En aquest sentit, el conseller ha afegit que “seria desitjable que en futures reformes de la Llei de Transparència estatal es tingués en compte la mida dels municipis a l’hora d’exigir condicions”.

Per al diputat provincial en matèria de transparència de València, Roberto Jaramillo, “coincidim en el gran avanç aconseguit a nivell municipal en matèria de transparència després de la situació heretada, en la necessitat de formació i en les diferents realitats que tenim pel diferent pes poblacional “pel que des de la Diputació de València” tenim ja un projecte en marxa per fer-nos càrrec de la transparència d’aquells municipis de menys de 1.000 habitants “.

Per la seva banda, el diputat provincial d’Alacant, Adrián Ballester, ha indicat que la Diputació d’Alacant “ha donat moltes facilitats perquè tots els municipis de la província compten amb portals de transparència, de manera que només un 4% dels ajuntaments alacantins