El BOP publicarà en breu les ajudes anuals als paratges naturals municipals a les quals poden aspirar els 38 municipis de la província que compten amb aquests espais i entre els quals es repartiran un total de 150.000 euros. D’aquestes, cada ajuntament podrà rebre com a màxim 10.000 euros, però la quantitat variarà en funció de la població.

No obstant, entre els fators que donaran prioritat perquè se’ls concedisca la subvenció i que s’estableix per primera vegada, serà el fet que se certifique que el preceptiu Consell de Participació del paratge natural municipal que aspira a l’ajuda estiga actiu, s’haja reunit i que el seu dictamen s’haja tingut en compte a l’hora d’establir les necessitats del parc per a sol·licitar l’ajuda.

Com afirma el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, “la col·laboració entre els ajuntaments i la societat civil a través del Consell de participació ciutadana és clau per assegurar el manteniment i la dinamització d’aquests espais d’especial protecció”.

El passat 20 de maig, les bases de les citades ajudes van eixir publicades per a la seua exposició al públic i a partir que es publiquen al BOP ja podran ser sol·licitades pels municipis. Mentre que a la convocatòria de 2015 les ajudes anaven dirigides a obres d’inversions, com l’acondicionament de camins, d’àrees recreatives i rehabilitació de l’àrea en general, les d’enguany, d’acord amb les necessitats dels municipis, van dirigides més per a manteniment i despesa corrent així com també a treball de divulgació per a la promoció del parc que impulse un turisme més sostenible.

Una altra de les novetats és que se subvencionaran despeses de 2016 que s’hagen fet abans de la convocatòria.

Així, Bort ha afirmat que des de la Diputació, “després d’escoltar els alcaldes, amb el programa de Paratges Naturals Municipal, aquest any ajudarem als municipis a mantenir-los i dinamitzar-los i en futures convocatòries ajudarem a posar-los en valor mitjançant obres o equipaments necessaris”, ha conclòs Bort.

“Revitalitzant Paratges” és el tour que, paral·lelament, portarà a Josep Bort a visitar tots el paratges naturals municipals de les nostres comarques, “És necessari xafar el territori per no perdre el contacte amb la realita i conèixer de primera mà aquesta part tan important del patrimoni natural dels nostres pobles i les seues necessitats”. Així, el Diputat de Medi Ambient ha començat el tour amb la visita al paratge municipal de la Cova Negra de Xàtiva.

A més, com ha assegurat Josep Bort, “des de la Diputació estem apostant per l’ampliació de la Xarxa de Paratges Naturals Municipals (PANAMU) i per facilitar la col·laboració entre administracions per a la conservació d’aquests espais de gran valor natural”. I ha afegit, “els paratges naturals municipals (PNM) suposen veritables oportunitats de desenvolupament local al convertir-se en punt de referència per veïns, focus d’interès per visitants i recurs patrimonial reconegut dins de la xarxa d’espais naturals protegits, i a més, milloren substancialment les condicions de vida de les poblacions properes i la qualitat ambiental i paisatgística del territori”.

La Cova Negra

El Paratge Natural Municipal de la Cova Negra és un indret d’especial valor per la seua singularitat que es va declarar com a tal l’any 2006. Caracteritzat pel seu mestissatge entre allò forestal i fluvial, té una superfície aproximada de 58 hectàrees i es troba ubicat a l’estreta vall formada pel riu Albaida, en travessar els relleus de la Serra Grossa, just a l’eixida de l’anomenat Estret de les Aigües.

La Cova Negra és un jaciment del Neanderthal que es situa al meandre més ample que forma el riu Albaida i rep el nom pel color ennegrit de les seues parets.

Bort ha visitat el paratge acompanyat per la regidora de medi ambient, Pilar Gimeno, qui li ha mostrat aquest meravellós lloc i li ha traslladat la necessitat de reactivar el subministrament elèctric a les infraestructures i edificacions existents al paratge, per tal de poder aprofitar-lo al màxim com a recurs per al poble.

“La Cova Negra és un paratge meravellós amb un gran potencial d’aprofitament per al poble de Xàtiva. Té unes instal·lacions envejables però estan desaprofitades per la mancança de subministrament elèctric” ha explicat el Diputat. “L’acondiciament de l’entorn més immediat, així com la recerca de solucions sostenibles per reactivar el subministrament elèctric són les accions més urgents per tal de revitalitzar-lo i ací és on l’ajuntament està posant tot el seu esforç”, ha valorat el Diputat.