El Centre Especial de Treball de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) ha presentat els seus sis àrees de producció, Arts Gràfiques, Gestió Documental, Prestació de Serveis, Centre de gestió-formació INTERNAUTA, Manipulat Industrial i Jardineria-Viver Garden, en una xerrada impartida a estudiants d’Educació Social que es va dur a terme a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.

Aquest centre, que forma part de la cartera de serveis del IVAS a la província de València, té com a objecte la inserció social i laboral de persones amb diversitat funcional. Actualment, compta amb una plantilla de 129 treballadors, el 78% amb algun tipus de diversitat funcional (sensorial, física o intel·lectual)

Durant les jornades d’Educació Social es va abordar principalment la tasca que es realitza en l’àrea de Jardineria-Viver Garden del CEE, on es comercialitzen els serveis de manteniment de zones verdes, tasques com poda i tala d’arbrat, arbustos i palmeres, sega de gespa, abonat, neteja de zones enjardinades i pavimentades, tractaments de plagues, instal·lació i manteniment de regs, crema de llenya i rostolls, creació de jardins i assessorament tècnic, entre d’altres.

En aquest apartat, es va posar èmfasi els treballs que s’efectuen per al manteniment de les zones enjardinades del campus universitari de Blasco Ibáñez, campus dels Tarongers i disseminats, així com els excel·lents resultats que està tenint la producció del Viver-Hivernacle La Humanitat, les instal·lacions se situen al costat de la residència per a persones amb diversitat funcional severa o profunda que l’IVAS té a Xest.

Des de fa uns anys, el CEE desenvolupa un pla de producció i comercialització d’esqueixos de baladre per a l’exportació i planta ornamental, cultiu d’hortalisses per a consum directe, en aquest viver-hivernacle, que va sorgir de la consecució de dos tallers d’ocupació per a persones en situació o risc d’exclusió social, tots dos subvencionats pel SERVEF i cofinançats pel Fons social Europeu.

Els mateixos treballadors van ser els encarregats d’assenyalar els beneficis que reporta una activitat com la de jardineria i viverisme explicant, en primera persona, com aquest treball els ajuda a millorar la seva qualitat de vida gràcies a la realització de tasques que requereixen precisió, dedicació i concentració , i contribueix al desenvolupament d’altres habilitats personals com ara la paciència, el compromís o la importància i els avantatges del treball en equip.

Projecte de vida

Durant la seva intervenció, van ressaltar com l’ocupació constitueix un dels més importants instruments per a la plena inserció de les persones amb diversitat funcional, i la funció destacada que compleixen els centres especials de treball a proporcionar-los un treball productiu i remunerat, adequat a les seves característiques personals i, en principi, sempre que sigui possible, de caràcter estable ja que això permet generar els seus propis projectes i expectatives.

Així mateix, en la seva argumentació van comptar també on viuen, com s’organitzen en el seu dia a dia en els seus propis habitatges, com es desplacen als seus respectius centres de treball, els seus horaris, les relacions amb els companys, les seves diferències i conflictes entre ells, els seus queixes i temors, les seves inquietuds, les seves amistats, les seves aficions, les seves expectatives i il·lusions, en definitiva, el seu projecte de vida.

Els treballadors del Centre Especial de Treball van convidar a la reflexió fent veure que amb els suports necessaris, la implicació de totes i cadascuna de les parts, amb la col·laboració i la confiança, i citant com a exemple l’aposta de la Universitat de València per aquest tipus de contractacions, licitacions reservades a centres especials d’ocupació, la discapacitat es deixa a un costat per començar a parlar ia posar l’èmfasi en les capacitats. En aquest sentit, van manifestar que, en la mesura en què es propiciïn oportunitats, es podrà aconseguir que la persona amb diversitat funcional tingui una major satisfacció amb el seu estil de vida.

Per finalitzar, des del CEE van apuntar l’impacte positiu que ha tingut el retorn dels ajuts rebuts en forma de subvenció (via subvencions del cost salarial, bonificacions a la Seguretat Social i altres ajudes) a la contribució econòmica i social, ja que es tradueixen en aportacions dels treballadors mitjançant IRPF, aportacions directes per al desenvolupament de la pròpia activitat (compres de matèries primeres, productes i serveis) i aportacions via impostos.