Les Germanes Terciàries Caputxines, responsables del centre d’acollida de Segorb, denunciaran a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en entendre que ha pogut vulnerar els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge d’aquesta residència amb les seves declaracions públiques a Les Corts . A més, segons van apuntar ahir en una jornada de portes obertes, duran a terme tres accions judicials, com traslladar a la Fiscalia la intervenció d’Oltra «per si amb aquestes manifestacions s’haguessin vulnerat els drets dels menors al·ludits o dels treballadors del centre igualment esmentats ». També es va a acudir a la via contenciosa administrativa, recorrent les resolucions sobre la reubicació dels menors en altres centres.