L’hivernacle La Humanitat del Centre Especial d’Ocupació de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) a Xest ha rebut avui la visita de la secretària general de l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícoles de la Comunitat Valenciana, María Borrás.

Després d’un recorregut per les instal·lacions, s’ha dut a terme una reunió en la qual s’ha abordat la possibilitat d’establir accions conjuntes de col·laboració entre ambdues entitats per promoure la responsabilitat social i s’ha posat èmfasi en la importància d’aquest sector en la inclusió de les persones amb diversitat funcional.

El CEE del IVAS desenvolupa, en la seva àrea de Jardineria-Viver Garden, un pla de producció i comercialització de baladres per a l’exportació, de planta ornamental (flor de Pasqua) i dedica també la seva activitat a la fabricació de taules per a hort urbà i cultiu d’hortalisses per a consum directe. Així mateix, comercialitza serveis de manteniment de zones verdes amb tasques com poda i tala d’arbrat i palmeres, sega de praderies de gespa, abonat, neteja de zones enjardinades i pavimentades, tractament de plagues, instal·lació i conservació de regs, podes i retallada d’arbustos , crema de llenya i rostolls, creació de jardins i assessorament tècnic, entre d’altres.

El viver-hivernacle de més de 3.700 Metres quadrats emplaçats al polígon 30 de la partida del Pi Blay de Xest s’ha construït gràcies a la consecució de dos tallers d’ocupació, subvencionats pel SERVEF i cofinançats pel Fons Social Europeu, en els que van participar persones amb diversitat funcional, població immigrant i en situació o risc d’exclusió social.

És un dels projectes del IVAS dirigits a potenciar la inserció laboral d’aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar una ocupació. A més, els treballadors reben assessorament professional i formació addicional acadèmica alhora que el compatibilitzen amb el treball.