El president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Rafael Cerdá Ferrer, ha fet entrega, aquest matí, dijous dia 15 de desembre de 2016, a la seu d’aquest òrgan consultiu, situada al carrer Ensenyament, núm 10, de Castelló de la Plana, els Premis del CES-CV per a Tesis Doctorals, convocatòria 2015, que versen sobre matèries de relacions laborals, cooperació, ocupació, condicions de treball, formació professional, seguretat social, economia, agricultura, pesca, indústria, comerç, turisme i medi ambient, on a més es valora la vinculació i l’interès amb la Comunitat Valenciana.

En aquesta edició els premis per a tesis doctorals atorgats pel CES-CV ha recaigut en la tesi ‘Estudi descriptiu i experimental de la subtitulació a TV per a nens sords. Una proposta alternativa ‘, presentada per Ana Tamayo Masero.