La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha abonat, fins el mes de desembre, 60,53 milions d’euros, corresponents a les ajudes de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea per a l’any 2016, a més de 50.000 titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes de la Comunitat Valenciana.

En concret, s’han abonat 44.394.502 euros de pagament bàsic, 12.752.463 euros de pagament verd, 73.998 euros a joves, 958.754 euros a l’arròs, 325.073 euros als fruits de corfa, 676.060 euros a vaca alletant, 183.211 euros a la vaca de llet, 80.558 euros a explotacions de vaques de llet amb drets especials i 1.085.338 euros a oví/caprí amb drets especials.

Per disposicions de caràcter nacional, el període de pagaments s’interromp en època nadalenca i es reprendrà la setmana que ve. Al final de l’exercici s’estima que s’hauran realitzat pagaments per un import de 105 milions d’euros.

Respecte a la bestreta i al saldo de pagaments directes, en 2016 es van presentar a la Comunitat Valenciana prop de 71.600 sol·licituds úniques d’ajudes de la PAC, un 12 % menys que les registrades en 2015, a causa dels canvis normatius que van excloure els perceptors de menys de 200 euros de pagaments directes. Aquesta reducció tornarà a veure’s en 2017, quan el llindar d’imports mínims que es tramitaran s’eleve fins als 300 euros per beneficiari.

La resta de beneficiaris que queden per percebre l’ajuda correspon a expedients subjectes a control de camp, o amb cessions de drets, o amb incidències administratives que s’han comunicat als sol·licitants.

Durant els pròxims mesos, es resoldran els expedients amb l’objectiu de fer arribar l’ajuda als agricultors al més aviat possible.

Cal tindre en compte que la PAC incorpora un component de gestió nacional que implica el conjunt de les comunitats autònomes, per la qual cosa els canvis de drets de pagament bàsic han de supervisar-se pel Fons Espanyol de Garantia Agrària per a validar les reassignacions, i és un procés que requereix temps.

La Conselleria d’Agricultura va ser una de les sis comunitats autònomes que van iniciar els pagaments amb més antelació, des del 16 d’octubre, quan segons la normativa europea, es pot abonar la bestreta.

Quant a les ajudes de desenvolupament rural en la sol·licitud única de 2016, la tramitació d’aquestes es troba encara en fase d’instrucció i de control sobre el terreny. El pagament s’iniciarà al llarg del primer trimestre d’enguany.