El Consell actuarà amb fons i mitjans propis per a ajudar als municipis afectats per l’incendi forestal originat a Gátova el 28 de juny i que ha cremat unes 1.181 hectàrees dels termes de Gátova, Segorbe i Altura, aproximadament la mitat de les quals corresponen al Parc Natural Serra de la Calderona. La majoria corresponen a superfícies privades.

En la reunió celebrada en l’Ajuntament de Segorbe amb alcaldes, després de l’incendi forestal de Gátova, Elena Cebrián ha explicat que la conselleria està preparant les actuacions per a ajudar als municipis afectats per l’incendi. En la trobada ha participat, a més dels alcaldes Rafael Magdalena, Manuel Martínez i Miguel López, el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel,el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, a més de directors generals de la pròpia conselleria i tècnics de l’Agència, així com la directora-conservadora del parc natural.

Es tracta de mesures prioritàries orientades a facilitar i a dotar de més seguretat als accessos a la zona afectada, com la retirada de fusta cremada, la contenció de l’erosió a través de la restauració de talussos i bancals, i la protecció de la flora i la fauna supervivents. Estes tasques seran portades a la pràctica per les brigades del Parc Natural de la Serra Calderona, les brigades de la demarcació forestal i per un altre personal propi de la Conselleria.

No obstant això, la consellera ha destacat que totes estes actuacions es canalitzaran a través de la Taula de Concertació, que reunix els alcaldes dels municipis afectats i a entitats representatives del territori. Està previst que la primera reunió de la taula de concertació se celebre la setmana que ve.

Com a continuació d’estes actuacions d’urgència, en la taula es plantejaran també altres mesures, a mitjà i llarg termini, en el marc de la política forestal sostenible que desenrotlla el Consell. Es tracta de prioritzar la varietat de vegetació amb espècies autòctones, conformant un bosc més resistent al foc i més segur per als servicis d’extinció, amb especial incidència en la interfície urbà-forestal i agrícola-forestal.

La consellera Cebrián ha afegit que també s’ha iniciat la sol·licitud al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient d’ajudes específiques per a les zones afectades per este incendi forestal. Per la seua banda, el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha fet balanç de les tasques d’extinció que es van dur a terme en este incendi forestal i ha destacat que, una vegada més, la coordinació ha resultat fonamental per a evitar que un incendi com este, amb gran potencial, acabara adquirint una dimensió major.

José María Ángel ha destacat que des de la Generalitat, i amb la col·laboració de tots els organismes participants, s’ha coordinat un dispositiu de més de 2.500 persones, amb 36 mitjans aeris que van arribar a treballar, i amb més de 400 crides rebudes al telèfon d’emergències 112.