El Consell, constituït en junta general d’accionistes de Radiotelevisió Valenciana SAU, ha acordat instar els liquidadors de la societat a fer les operacions mercantils necessàries per a l’adjudicació a la Generalitat de tots els béns i drets de RTVV.

Segons la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aquesta decisió es produeix després que la setmana passada el ple de Les Corts aprovés la presa en consideració de la proposició de llei per a la posada en marxa de la nova RTVV, que passarà a dir-se Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Així, s’inicien els passos per cedir a la Generalitat, garant legal del pagament dels deutes de la societat RTVV, tots els actius necessaris per donar servei.