El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei del Taxi de la Comunitat Valenciana, “una reivindicació històrica del sector”, segons ha indicat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valenciana.

Al costat de la vicepresidenta ha estat present la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, que ha detallat les característiques i novetats d’aquesta llei, que suposarà la millora de la qualitat del servei i garantir la professionalització del sector.

Es pretén oferir als professionals d’aquesta activitat un marc jurídic que els permeti la seva activitat en condicions d’homogeneïtat, modernitat i seguretat, reconeixent la contribució que presten a l’activitat productiva i econòmica, destacant el component públic que caracteritza les seves prestacions.

Un cop aprovat l’avantprojecte de llei pel Consell, el text se sotmetrà ara a exposició pública i a les consultes de les associacions més representatives del sector del Taxi; de les associacions de consumidors i usuaris; associacions de persones discapacitades o la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

A més, haurà de recaptar els dictàmens del Consell Econòmic i Social i del Consell Jurídic Consultiu. Un cop complerts tots aquests tràmits, el text s’elevarà de nou al Consell per a la seva aprovació com a Projecte de Llei. Després serà remés a les Corts per a la seva tramitació.

14,5 milions per garantir la prestació sanitària en els municipis

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat una sèrie de convenis tipus de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana que estan inclosos en el programa de prestació d’assistència sanitària ambulatòria.

Aquests convenis tenen com a objectiu establir la cooperació entre ambdues administracions per dur a terme el manteniment dels consultoris d’atenció primària de titularitat municipal.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública destinarà un total de 14.555.560 euros per garantir la prestació sanitària durant els propers quatre anys.

En els convenis vigents fins al 2016, l’import total ascendia a 2.665.445 euros. En els nous acords, la quantitat s’incrementa fins als 3.638.890 euros per exercici, fet que suposa un 36,52 per cent més.

“Això demostra que l’atenció sanitària és una prioritat per aquest Consell, però també dotar els municipis dels recursos suficients per a poder fer-se càrrec de la prestació sanitària”, ha remarcat la vicepresidenta.

Els criteris econòmics que s’estableixen per subvencionar el manteniment dels consultoris municipals és a raó de 4,4 euros per habitant (segons dades oficials del cens municipal de població), partint d’una base mínima en tots els casos de 1.200 euros.

És a dir, que aquells municipis rurals o els que tinguin menys de 300 habitants comptaran amb un mínim per les despeses de manteniment. Abans es podia donar el cas que un municipi tingués 20 habitants i la subvenció anual fora de 60 euros.

A més, també s’han tingut en compte les especials necessitats dels municipis costaners als quals se’ls augmenta un 23% del seu pressupost perquè, d’aquesta manera, puguin atendre les despeses que els suposen importants pics de població en temporada d’estiu.