El ple del Consell ha aprovat el projecte de la Llei Integral de l’Reconeixement del Dret a la Identitat i Expressió de Gènere a la Comunitat Valenciana, que regula els drets de les persones trans en àmbits tan diversos com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que aquesta llei “representa un canvi estructural en la societat valenciana perquè, amb la seva aplicació, aconseguirem una societat molt més respectuosa i més amable amb les persones, que contempli la diversitat com un valor i no com una amenaça “.

La vicepresidenta ha donat compte dels aspectes més rellevants del nou projecte de llei del Consell, que s’ha elaborat en col·laboració amb les conselleries amb competències en Educació, Sanitat, Justícia i Treball. També s’ha aconseguit el consens d’entitats socials i partits polítics. “Es tracta d’una aposta conjunta per assegurar que la transsexualitat no és una patologia, de manera que ja no serà considerada com a trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana”, ha explicat Oltra.

Un cop superat el tràmit del Consell Jurídic Consultiu, el Consell remetrà el text del projecte de llei a les Corts per a la seva aprovació definitiva.

Reconèixer la identitat de gènere de forma lliure i sense pressions legals o socials

El text pretén regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials i, al mateix temps, com a concreció d’aquest reconeixement, garantir que la llei aplicable a les persones no suposi considerar que tenen una patologia o sotmetre a condició de prejudici seva capacitat, dignitat i habilitats.

Amb aquesta finalitat, estableix un marc normatiu adequat per a garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifestin una identitat de gènere sentida diferent a l’assignada en el moment del seu naixement.

En aquest sentit, el text recull, entre altres qüestions, el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transsexuals, lliurement manifestada, sense la necessitat de prova psicològica o mèdica.

A més, la llei contempla aspectes tan necessaris per a la plena integració de les persones trans en la societat, com l’empara en les fases inicials del procés de declaració de la pròpia identitat sentida; la tutela en les situacions de minoria d’edat o l’atenció gerontològica, especialment en les residències de la tercera edat, situacions a què ha de prestar-se especial atenció.

També planteja la possibilitat de concedir la documentació administrativa necessària adequada a la seva identitat dins de les competències autonòmiques, amb l’objectiu d’afavorir una millor integració i evitar situacions de patiment per exposició pública o discriminació.

De la mateixa manera, reflecteix la necessitat que hi hagi una coordinació entre les àrees d’educació, sanitat i igualtat, per assegurar una ràpida detecció i actuació davant de situacions discriminatòries o que atempten contra la identitat de gènere expressada per les i els menors.

“Si l’economia millora, les prestacions també han de millorar”

D’altra banda, el Consell ha acordat incloure en els pressupostos de la Generalitat per 2017 una partida de 1.325 milions d’euros “amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’eficiència i equitat, que preveu la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes, i pal·liar la infrafinançament a la qual ens està sotmetent el Govern d’Espanya “, ha indicat la vicepresidenta.

Oltra ha explicat que el Govern valencià ha adoptat aquesta mesura perquè “hi ha una previsió de creixement econòmic del 5,5%, un creixement que no s’ha vist reflectit en el finançament comunicada pel Ministeri d’Hisenda”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha posat èmfasi que “el Consell es nega a congelar, per tercer any consecutiu, els Pressupostos de la Generalitat quan l’economia està creixent. Si l’economia millora, les prestacions dels valencians i valencianes també han de millorar “.

“Com Govern no podem permetre que les dades macroeconòmiques es quedin només sobre el paper, sinó que han de reflectir-se en una millora de la vida i de les prestacions i drets de la ciutadania”, ha assegurat Oltra.

Pisos socials per a estudiants a canvi d’activitats educatives i solidàries

En un altre ordre de coses, el ple del Consell també ha autoritzat la signatura d’un conveni entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Universitat Jaume I (UJI) i l’Ajuntament de Castelló per impulsar accions que ajudin a la integració i cohesió social del barri de Sant Llorenç.

Mitjançant el programa Pisos Solidaris, l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), dependent de la Conselleria, cedirà nou pisos socials per allotjar estudiants a canvi que realitzin activitats socials, educatives i solidàries en Sant Llorenç. A més, com a novetat, la cessió dels habitatges serà gratuïta.

La signatura d’aquest conveni prorrogarà la col·laboració entre la Generalitat, l’UJI i l’Ajuntament de Castelló fins al 31 de desembre de 2018. Mitjançant aquest programa, en el qual ja han participat més de 400 universitaris, es pretén oferir als estudiants l’oportunitat de viure en contacte directe amb el barri, fomentant la transmissió de valors solidaris i d’integració social.

Canvis en el Consell Jurídic Consultiu

El Consell ha nomenat tres nous membres del Consell Jurídic Consultiu, en substitució de Vicente Garrido, Federico Fernández i Mª Luisa Mediavilla.

Els nous membres electes pel Consell són Margarita Soler, professora de Dret Constitucional a la Universitat de València; Asunción Ventura, professora de Dret Constitucional a la Universitat Jaume I de Castelló, i el jutge Faustino de Urquía.

La vicepresidenta ha aclarit que Margarida Soler ja formava part del Consell Jurídic Consultiu, però passa a ser elegida pel Consell en comptes de elegida per les Corts.