El Consell ha aprovat les bases reguladores de les ajudes que possibilitaran que pensionistes i persones amb diversitat funcional deixin d’abonar copagaments farmacèutics a partir del pròxim 1 de gener, segons ha informat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al Ple de l’Executiu.

Les mesures, aprovades a proposta de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, faran possible que 910.000 pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris amb rendes inferiors als 18.000 euros deixin de pagar pels medicaments receptats pel personal facultatiu del sistema públic de salut.

A més, també seran beneficiàries d’aquests ajuts unes 136.000 persones amb diversitat funcional que presenten una discapacitat reconeguda del 65% o més en el cas de majors d’edat i el 33% o més en el cas dels menors. En aquest cas, a més de medicaments, aquestes persones també podran accedir sense pagament suplementari a les ortopròtesis que necessitin, subjectes a finançament públic.

Els decrets aprovats pel Consell estan destinats a combatre les situacions de desigualtat derivades de la introducció dels copagaments en l’any 2012, una mesura que perjudica els col·lectius més vulnerables, tal com ha recordat la vicepresidenta, que ha destacat que es busca així pal·liar la “injustícia” comesa pel Govern estatal i que va suposar “fer triar entre medicar o menjar”, amb totes les “dubtes constitucionals i de caràcter humanitari” que aquesta disjuntiva comportava.

Oltra ha recordat que, segons les dades de la Conselleria de Sanitat, entre setembre de 2014 i agost de 2015, 403.334 pensionistes dels que es beneficiaran de la mesura no van iniciar o van abandonar algun dels tractaments prescrits pel seu metge de la xarxa pública.

A més, el Baròmetre Sanitari 2014 del Ministeri de Sanitat mostra que un 7,9% de persones a la Comunitat manifesten haver deixat de prendre algun medicament receptat per un metge de la sanitat pública en els últims 12 mesos per no haver-li-pogut permetre per motius econòmics . És la taxa més alta de tot Espanya.

En el cas de persones amb diversitat funcional, 43.300 no van iniciar o van abandonar un tractament receptat per un metge de la xarxa pública. A més, un 24% de les persones a les que es va prescriure material ortoprotètic no ho van adquirir, posant en risc la seva salut, així com la seva recuperació funcional o el seu procés de rehabilitació.

Les ajudes a què fan esment els nous decrets estan contemplades en els pressupostos de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de dues línies pressupostàries. La destinada a pensionistes, està dotada de 35 milions d’euros, i la destinada a la compensació de les despeses de persones amb diversitat funcionar puja a 6,6 milions d’euros.

Tots els ajuts les gestionarà directament la Generalitat valenciana amb els establiments d’ortopèdia i farmàcia a través de l’acord assolit amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics i l’Associació Valenciana d’Empresaris d’Ortopèdia.

Les farmàcies o els establiments d’ortopèdia s’identificaran amb els seus equips informàtics a partir de la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública als beneficiaris amb la simple lectura de la recepta. D’aquesta manera, les persones beneficiàries dels ajuts no hauran de realitzar cap tràmit. Simplement, ja no hauran d’abonar el copagament, l’aportació suplementària que es va introduir l’any 2012 per adquirir els medicaments en els col·lectius afectats.

Els beneficiaris també podran consultar als centres de salut, a més de a les farmàcies o ortopèdies, si compleixen les condicions per acollir-se a la mesura i deixar d’aquesta forma de pagar pels fàrmacs. A partir de l’1 de gener, també s’informarà als beneficiaris en les pròpies receptes.

També en l’àmbit sanitari, el Consell ha autoritzat l’expedient per enriquiment injust a favor de la UTE Ribera Salut II, una decisió que farà possible el pagament d’obligacions per import de 12,3 milions d’euros contretes durant els exercicis que abasten de 2008 a 2012 per activitats i processos assistencials registrats a les aplicacions Compas i Abucasis. Mònica Oltra ha subratllat que la mesura posa de manifest que el model impulsat per l’anterior Govern és “un model a revisar”, propi d ‘”una gestió completament irresponsable dels diners públics”.

Creació de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials

D’altra banda, el ple del Consell ha aprovat el decret per a la creació de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials, que tindrà caràcter permanent i decisori i s’encarregarà de realitzar un diagnòstic de les necessitats globals en l’àmbit de les polítiques socials, d’igualtat, serveis socials, atenció sociosanitària, educatives i de justícia.

Així mateix, aquest òrgan, que dóna compliment al primer eix de l’Acord del Botànic, haurà de prioritzar les polítiques socials de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, definir els programes d’actuació i establir els criteris bàsics de coordinació. A més, durà a terme el seguiment, avaluació i control de resultats dels programes d’acció social iniciats.

Comptes de RTVV

El Consell també ha aprovat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 de la mercantil Radiotelevisió Valenciana, SAU, societat en liquidació, que evidencien unes pèrdues de 54,7 milions. La vicepresidenta ha precisat que aquests comptes “s’aproven a títol merament formal” per tractar-se d’una obligació legal, sense entrar a valorar l’estat d’aquests comptes i sense que l’actual Executiu faci seva la gestió realitzada per l’anterior Govern.

A més, el Consell ha autoritzat reduir el capital social de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en gairebé 187 milions d’euros, amb l’objectiu de restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat disminuït a causa de la acumulació de pèrdues.

Igualment, ha acordat la subscripció, per part de la Generalitat, de títols representatius de capital per import de 40 milions d’euros corresponents a l’ampliació de capital social acordada per la mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències.

Paral·lelament, el Ple ha aprovat incorporar al seu pressupost 108,5 milions d’euros corresponents a subvencions concedides en l’exercici 2014 a entitats autònomes de caràcter mercantil, entitats de dret públic, societats mercantils i fundacions públiques que l’anterior Govern va deixar sense executar.

Adequació de vies a Almussafes al corredor mediterrani

En un altre ordre de coses, el Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana per al suport en la realització dels estudis tècnics que permetin adequar la platja de vies de l’àrea industrial d’Almussafes per a la seva connexió amb el corredor mediterrani.