La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha iniciat el pagament dels ajuts de les resolucions 501 que va reconèixer la consellera María José Salvador per valor de 40 milions d’euros després que l’antic govern del PP deixés sense dret a aquestes persones a cobrar l’ajudes. A més, també s’ha iniciat el pagament dels ajuts a l’habitatge corresponents a l’any 2015. En total, de moment, s’han abonat ajudes per valor de 1.699.751 euros que beneficiaran a més de 1.500 famílies. Pel que fa a les quanties, 1.450.798 corresponen a ajudes de 2015 i 248.953 de les 501.

D’aquesta manera, s’han superat les previsions de terminis del calendari subscrit el passat mes de juliol amb la Plataforma d’Afectats per l’Impagament de les Ajudes a l’Habitatge i que establia començar a pagar les 501 a partir del mes de juliol de 2016 després de la liquidació del deute pendent per part de l’anterior Govern valencià del PP.

En aquest any, l’actual Conselleria d’Habitatge haurà resolt un problema que afectava milers de famílies en tota la Comunitat Valenciana. En total els pagaments pendents de l’anterior Consell en ajudes a l’habitatge ascendien a 240 milions d’euros que ja han estat abonats per l’actual govern autonòmic i ara es comença a pagar els 40 milions reconeguts per la consellera María José Salvador de les resolucions 501, tal com establia el calendari de pagaments.

S’ha començat a pagar el primer bloc dels ajuts sol·licitats pel model de resolucions de reconeixement del compliment de requisits 501 i que ascendeixen a un total de més de 40 milions d’euros. L’anterior Consell del PP es va negar a validar aquestes ajudes que van haver de ser reconegudes per la consellera María José Salvador en arribar al càrrec per poder iniciar la seva tramitació. A les 5.500 famílies afectades, l’actual consellera d’Habitatge els atorgava la mateixa seguretat jurídica que a la resta d’afectats.

Així mateix amb el pagament dels ajuts de 2015, la Conselleria vol evitar els perjudicis que suposa per als beneficiaris l’acumulació de deute com fins a la passada legislatura era habitual.

1.100 expedients trobats en els calaixos sense tramitar

Cal recordar que la Intervenció General de la Generalitat està estudiant la manera de resoldre els prop de 1.100 expedients, que afecten altres tantes famílies, que l’anterior consellera Bonig es va negar a gestionar i que es trobaven amagats en un calaix. La suma d’aquests expedients sense tramitar ascendeixen a 60 milions d’euros.

Al juliol de 2013, per haver sobrepassat àmpliament els límits pressupostaris, es va dictar una instrucció interna per la qual ordenava als Serveis Territorials de les Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient que tots els expedients de concessió d’ajudes en tramitació, independentment de la fase en què es trobessin, es van resoldre de forma negativa per falta de recursos econòmics.

Aquesta Instrucció no va ser acatada pels Serveis de la Conselleria que van entendre que el marc normatiu vigent no contemplava aquesta possibilitat, ja que s’han de resoldre les sol·licituds d’ajuts després de constatar el compliment de les condicions fixades en les convocatòries i que, per tant, la il·legalitat comesa en tramitar ajudes excedint les consignacions pressupostàries existents no podia perjudicar els drets dels ciutadans.

La conseqüència de tot això va ser que, a partir d’aquella data, van deixar de tramitar els expedients que es trobaven pendents d’instrucció en aquell moment i que ara s’estan intentant resoldre.

Per això, la conselleria ha posat en mans de la intervenció general aquesta qüestió per intentar resoldre-la i paral·lelament segueix treballant per saldar el deute pendent que s’està abonant correctament fins i tot superant els terminis establerts.