El Govern valencià avança en la proposta de llei d’innovació agroalimentària que modificarà l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i permetrà recuperar el servici de transferència tecnològica per a l’estructura de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Hui s’ha tornat a reunir el grup de treball que ha de concloure la seua tasca en les pròximes setmanes amb l’informe sobre una proposta consensuada, producte del procés de participació iniciat per al disseny de la nova llei. Formen part d’ell representants del mateix IVIA, del CSIC, de l’AINIA, de FEDACOVA, de la Universitat Politècnica de València, de la Universitat de València, de la Unió de Llauradors i Ramaders, d’AVA i de la mateixa conselleria.

El procediment triat per a l’elaboració de la llei respon a un model de metodologia participativa i coordinada amb tots els sectors que es puguen veure afectats per la modificació d’aquesta norma, que es pretén fruit de la reflexió i el consens de tots els agents implicats.

Per als actuals responsables d’Agricultura i Medi Ambient és important que s’establisquen vies de cooperació, tant amb les universitats, com amb altres organismes d’investigació i tecnologia, així com amb les empreses i entitats que treballen per i amb el sector.

Han transcorregut 23 anys des de la promulgació de la llei que va crear l’IVIA i, donada la transformació produïda en el sector agroalimentari valencià i els nous escenaris en què, a nivell internacional, està immers aquest sector, aquest Institut ha d’adaptar-se als canvis i assumir els seus reptes, de manera que puga respondre als problemes que se li plantegen al sector de forma ràpida i eficaç.

Per a dur a terme aquesta labor, s’ha proposat per part de l’administració un escenari temporal que es va iniciar amb la constitució del grup de treball i les fites de la qual més destacats són: recepció de propostes dels membres del grup (primera quinzena d’abril); recopilació de casos pràctics d’altres comunitats autònomes (finals d’abril); nova convocatòria del grup de treball per a valoració de les propostes (19 d’abril) i elaboració d’una proposta consensuada (finals de maig).

El Consell considera que s’ha d’avançar cap a un nou model productiu per a la generació de benestar a llarg termini basat en el coneixement, la transferència i el desenvolupament innovador i articular-se sobre el principi de sostenibilitat i que siga integrador i inclusiu. Un model que done suport a aquest sector productiu, a l’activitat agrària des de l’origen fins al consum, per a així poder aconseguir rendes dignes i futur. D’ací, la importància d’establir un nou marc jurídic que regule l’activitat de l’IVIA al servei del sector agroalimentari valencià.