El Consell Jurídic Consultiu ha rebutjat que els extreballadors de l’extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tinguin un “eventual privilegi” per accedir a la nova cadena pública, perquè això pot resultar contrari als principis legals d’igualtat, mèrit i capacitat, segons s’assenyala en el dictamen facultatiu emès per l’organisme consultiu de la Generalitat en matèria jurídica que es va conèixer ahir.