Les conselleries d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport desenrotllen nombroses accions de sensibilització per la naturalesa en l’àmbit educatiu.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Educació Ambiental, que se celebra aquest dijous, el Consell recorda que està elaborant l’Estratègia Valenciana d’Educació Ambiental per al Desenvolupament Sostenible, que es troba en procés de participació pel personal docent.

A més, s’ha preparat la ‘Guia de Plantació d’Arbres’ en activitats de reforestació a la Comunitat Valenciana, amb un manual per a l’educador en marc de la celebració del Dia de l’Arbre.

Així mateix, es realitzen pràctiques dels estudiants dels centres formatius en el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i altres dependències de la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient. Està en marxa l’organització del seminari on participarà personal de les secretaries autonòmiques de Medi Ambient i Agricultura per a coordinar i dotar de major contingut les pràctiques en els centres de la conselleria.

De la mateixa manera, s’han programat per primera vegada cursos d’educació ambiental per a docents. En col·laboració amb el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de València s’han organitzat cinc cursos semipresencials, sobre recursos per a explicar als alumnes el canvi climàtic, com fer front al canvi climàtic des d’un centre educatiu (càlcul de l’empremta de carboni), ecoauditoria escolar, horts escolars ecològic i consum responsable i transformador.

L’educació ambiental té una perspectiva d’educació permanent i és essencial per a la consecució d’una societat sostenible. Per esta raó és fonamental abordar esta ferramenta en tots els nivells de l’educació, però en especial en l’àmbit escolar.