SAMSUNG CSC

L’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) ha dissenyat un pla d’actuació per augmentar el control i evitar les prescripcions tributàries en relació a l’Impost de Successions i Donacions i l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Aquest pla contempla l’establiment d’alarmes al voltant de les dates de prescripció i l’aixecament de suspensions, una cosa que es considera bàsic però que fins ara no s’havia realitzat.

La secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha assenyalat que “calia revitalitzar i donar un nou impuls a l’àrea tributària de la Generalitat. La lluita contra el frau fiscal constitueix un objectiu prioritari per aquest Consell, i tenint en compte els escassos recursos amb què disposem no podem arriscar-nos a perdre ni un euro. a més, perseguir i aturar la frau fiscal constitueix una de les polítiques més justes i solidàries que un govern pot dur a terme per mantenir els serveis bàsics que es paguen amb els impostos de tots ” .

També s’està duent a terme una reestructuració del IVAT, en concret s’està reforçant el departament de recaptació per poder realitzar de forma més completa i detallada el seguiment del control de prescripcions i la gestió dels expedients.

“Des del Consell estem realitzant una reestructuració de l’àrea tributària amb l’objectiu de reforçar-la. Tenim previst augmentar el cos de tècnics tributaris per millorar la gestió dels impostos propis. La intenció és anar ampliant la dotació de personal de l’IVAT per complir les funcions pròpies d’agència tributària valenciana i comptar amb un organisme professionalitzat i amb mitjans suficients d’actuació “, ha assenyalat Clara Ferrando.

Nou mètode de valoracions

Així mateix, des del IVAT s’ha començat a utilitzar un nou mètode de valoració de les liquidacions (dictamen de perits amb visita física a l’immoble) arran de les resolucions del TEAR (Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana) i de les sentències del TSJCV (Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana), que van rebutjar el sistema de comprovació de valors dels immobles que va aprovar l’anterior Consell (estimació per ordre de coeficients).

Aquest fet ha provocat un important augment de la càrrega de treball, que a més ve marcada per uns terminis estrictes, ja que un cop anul·lada una liquidació es pot fer una nova, però si l’Administració no respecta el termini establert de 6 mesos, el procediment caduca.

“Des del Consell estem esforçant-nos al màxim per gestionar aquesta situació de la millor manera possible i posar mitjans per evitar que alguna cosa així torni a succeir. Tenim una capacitat tributària molt reduïda i això ens obliga a optimitzar els nostres recursos. Estem ultimant un nou sistema de valoració d’immobles d’acord amb la llei que permeti al IVAT exercir la seva funció recaptatòria amb seguretat jurídica. “, ha subratllat Clara Ferrando.