La Conselleria d’Economia Sostenible, Comerç i Treball, ha d’establir més controls sobre els fons públics que financen la formació dels aturats. Així ho ha avançat la secretària autonòmica María José Mira que ha indicat que, des del Consell, es posaran en marxa mesures al pròxim exercici per “garantir a tots els ciutadans que els fons que es destinen a un tema tan sensible com la formació de desocupats aconsegueix el seu objectiu “.

Així, ha avançat que una de les línies en què s’està treballant és en introduir en el pròxim Reglament Orgànic i Funcional que ja ha estat pactat amb els agents socials i econòmics, una figura que tindrà com a funcions la “comprovació del compliment en el àmbit del SERVEF, de l’aplicació de la normativa, nacional i comunitària, sobre la despesa destinada a les mesures i programes de polítiques actives d’ocupació, sense perjudici del superior control financer i comptable de la Intervenció General “.

Aquesta nova figura, segons ha explicat Mira, ha d’establir procediments de verificació de manera que “les actuacions que es realitzin amb el pressupost de tots els valencians i valencianes siguin més transparents”.

D’altra banda, Mira ha anunciat que es van a establir procediments per a avaluar “les accions formatives que es realitzen i l’impacte real que tenen sobre la consecució de l’ocupació”.

“Per poder dissenyar accions polítiques sobre l’ocupació que siguin realment útils per als ciutadans, hem de poder tenir un bon diagnòstic que ens permeti establir accions en funció dels resultats”, ha assenyalat.