El Consell ha aprovat l’ampliació del termini de les normes urbanístiques transitòries d’urgència del municipi de Castelló de la Plana mentre es tramita el nou el Pla General d’Ordenació Urbana, que es troba en la fase anterior a la seva informació pública.

Les normes urbanístiques transitòries d’urgència es van aprovar per acord de Consell de 27 de febrer de 2015, l’article 3 estableix que estaran en vigor fins l’1 d’abril de 2017, tret que entre abans en vigor el PGOU.

A causa de que aquest municipi es troba en aquests moments en plena tramitació del seu nou pla general és pel que l’Ajuntament de Castelló ha sol·licitat la pròrroga d’aquestes normes fins l’1 d’abril de 2019, data que el Consell ha considerat suficient perquè pugui existir una aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana.

El Consell ha considerat que, de no modificar el termini de vigència, es crearia un greu perjudici en els interessos generals i en el dels ciutadans de Castelló de la Plana, ja que el buit normatiu que es crearia impediria dur a terme tota activitat amb incidència urbanística a la ciutat consolidada.

Donada la complexitat que suposa la tramitació del nou Pla General, que ha hagut d’adaptar a les novetats establertes en la LOTUP, fa necessari ampliar el termini de vigència de les normes urbanístiques transitòries d’urgència aprovades el 27 de febrer del 2015.

El Consell ha tingut en compte que el Pla General d’Ordenació Urbana de la ciutat de Castelló està en una fase immediatament anterior a la seva informació pública i que abans del 20 ago 2018 s’ha de remetre a l’òrgan ambiental perquè emeti la declaració d’impacte. Per aquesta raó és pel que ha considerat que el termini del 1 abril 2019 de vigència de les normes és temps suficient per al pla d’ordenació quedi aprovat definitivament.