La Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials ha informat de la reestructuració de l’Institut Valencià d’Acció Social, que passarà a dir-se Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS). S’encarregarà de coordinar l’atenció en els dos camps de les persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu, la tutela és exercida per la Generalitat.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha presidit la tercera reunió de la Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials, ha explicat que “s’ha abordat la reestructuració de l’espai sociosanitari de la Comunitat Valenciana perquè el Institut Valencià d’Acció Social es faci càrrec de les gairebé 3.000 persones majors d’edat tutelades per la Generalitat que hi ha al nostre territori “.

Referent a això, la vicepresidenta ha indicat que “el ‘IVA s’encarregarà, com fins ara, de gestionar centres per a persones amb diversitat funcional i, a més, de l’atenció sanitària de les persones tutelades que ens hem trobat, pràcticament, en una situació de abandonament quan vam arribar al Govern i que són responsabilitat directa de la Generalitat perquè no tenen familiars que es puguin fer càrrec d’ells “.

Oltra ha posat èmfasi que “aquesta és la primera mesura tangible dels nou grups de treball de coordinació sociosanitària que es van posar en marxa l’any passat per tal d’abordar la creació d’aquest espai social i sanitari, aspecte que mai s’havia tractat en aquest territori “.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha recordat que “hi ha comunitats autònomes que tenen molt avançats l’espai social i sanitari, on es combina l’atenció sanitària i social en casos, per exemple, com el trastorn mental greu, una cosa absolutament fonamental en casos de discapacitat intel·lectual “. La reestructuració del IVAS com a eix tutelar de les gairebé 3.000 persones tutelades que tenim a la Generalitat és el primer gran pas per coordinar l’espai social i sanitari a la Comunitat Valenciana “, ha afegit.

Així mateix, la vicepresidenta ha fet referència al fet que el Govern anterior va deixar una xarxa “insuficient de recursos intermedis sanitaris i socials que permetin la integració comunitària de les persones amb trastorn mental greu”, cosa que fa necessari un canvi de model, que també afronti ” la manca de places residencials a la xarxa pública “i acabi” amb l’absència de coordinació sociosanitària en l’assignació de recursos heretada de 20 anys de desgovern “.

La Generalitat compta en l’actualitat amb 2.920 persones tutelades, el triple que fa 4 anys, ha indicat la vicepresidenta, que ha apuntat que en aquest temps també s’ha produït un canvi en el seu perfil, que abans eren majoritàriament persones d’edat avançada amb demència de tipus Alzheimer o amb diversitat intel·lectual, mentre que ara més de la meitat pateixen un trastorn mental greu.

Coordinar els recursos per a un exercici correcte de les tuteles

El nou organisme, que passarà a dependre directament de la Vicepresidència del Consell, comptarà amb un consell de direcció en el qual estaran representades les conselleries de Sanitat, Educació, Hisenda, Economia, Transparència, Habitatge i Justícia, i estarà en col·laboració directa amb el Institut Valencià de Finances, l’Advocacia de la Generalitat i el SERVEF.

Oltra ha concretat que el IVASS serà l’ens “encarregat de vetllar i coordinar els recursos públics existents per a un exercici correcte dels càrrecs tutelars assignats a la Generalitat pels òrgans judicials respecte de persones majors d’edat” i ha afegit que també treballarà per potenciar “la xarxa pública de recursos inclusius adreçats a la vida en comunitat”.

La decisió de reestructurar el IVASS permetrà acabar amb una burocràcia que afavoreix situacions de “confusió i insatisfacció” als usuaris i que a més “resulta en termes econòmics molt més costosa per a qualsevol administració”, ha assegurat, i ha afegit que, d’aquesta manera , el Consell evita la reproducció d’estructures, i compleix amb els principis d’eficàcia i eficiència que regeixen la seva acció de govern.

Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials

La Comissió Delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials també ha estat informada de l’avantprojecte de Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, que té per objecte establir un marc normatiu adequat per a garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifestin una identitat de gènere sentida diferent a l’assignada en el moment del seu naixement.

L’avantprojecte de llei, elaborat per la Direcció General de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat, dependent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha estat àmpliament consensuada amb entitats socials i partits polítics, el que ha donat com a resultat un text que regula els drets d’aquestes persones en àmbits tan diversos com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu.

En aquest sentit, el text recull, entre altres qüestions, el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transsexuals, lliurement manifestada, “sense la necessitat de prova psicològica o mèdica” i planteja la possibilitat de concedir la documentació administrativa necessària per a afavorir una millor integració i evitar situacions de patiment per exposició pública o discriminació.

En el terreny educatiu, la normativa preveu el desenvolupament d’un protocol d’atenció educativa a la identitat de gènere que implicarà l’adequació de la documentació administrativa d’exposició pública i la que pugui dirigir a l’alumnat i les seves famílies, han de constar el nom escollit pel alumne o alumna, amb el consentiment dels seus representants legals.

També es compromet a garantir l’accés i l’ús de les instal·lacions del centre d’acord amb la identitat de gènere sentida, incloent els lavabos i els vestidors, i que la comunitat educativa del centre es dirigeixi a les persones transsexuals pel nom que hagin triat .